80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Archiwa Aktualności - Strona 8 z 10 - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

PRAWO MEDYCZNE Rozporządzenie dotyczące sposobu obliczania indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów W dniu 16 grudnia 2014 roku ogłoszono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów (Dz. U.

I. ZMIANY W PRZEPISACH Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Z dniem 01 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.

ZMIANY W PRZEPISACH Wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze Dnia 30 września 2014 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie

ZMIANY W PRZEPISACH Obniżenie wysokości odsetek ustawowych – projekt rozporządzenia Ministerstwo Sprawiedliwości opracowuje nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4

PRAWO MEDYCZNE Świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – zmiana rozporządzenia W dniu 07 listopada 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki

PRAWO MEDYCZNE Wyłączenie sprzętu rehabilitacyjnego spod egzekucji Z dniem 18 września 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.1091), która poszerza katalog przedmiotów wyłączonych spod

ZMIANY W PRZEPISACH Zmiany w ustawie o rachunkowości Z dniem 5 września 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2014 r. poz. 1100).

ZMIANY W PRZEPISACH Nowe wzory formularzy w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych Z dniem 12 lipca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. (Dz.U.2014.924) w sprawie

PRAWO MEDYCZNE Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Naczelna Rada Lekarska nie posiada legitymacji do zaskarżania przepisów o konkursach ofert na świadczenia opieki zdrowotnej organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia Powyższe stwierdzenie wynika z postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca

ZMIANY W PRZEPISACH Uproszczenie sprawozdań finansowych dla jednostek mikro W dniu 10 czerwca 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął nowelizację ustawy o rachunkowości zakładającą uproszczenie sprawozdań finansowanych dla jednostek mikro. Nowelizacja ustawy o rachunkowości jest