80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Prawo pracy - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Czy na pewno zatrudniając pracowników muszę korzystać z pomocy prawnej?

Przepisy prawa pracy są umiejscowione w wielu aktach prawnych i aby poznać prawa i obowiązki pracodawcy należy przestudiować tysiące stron przepisów. Podstawowym aktem prawnym jest kodeks pracy, ale należy pamiętać że to tylko wycinek wiedzy którą należy się posługiwać. Niestety w wielu przypadkach prawodawca nie rozróżnia małego i dużego pracodawcy i często nakłada jednakowe obowiązki na pracodawcę zatrudniającego tylko 5 osób jak na takiego który zatrudnia ponad 500 osób.

Każdy podmiot na pewnym etapie swojego rozwoju musi podjąć decyzję o zatrudnieniu pracownika. Najczęściej podmiot który zapewnia obsługę księgową działalności wspiera również pracodawcę w prowadzeniu przez niego spraw z zakresu prawa pracy. Warto jednak upewnić się jaki jest faktyczny zakres tej współpracy i czy na pewno umowa „na prowadzenie kadr” obejmuje wszystkie czynności do których zobowiązany jest pracodawca. Obowiązkiem pracodawcy jest współdziałanie z lekarzem profilaktykiem, specjalistą ds. BHP, tworzenie odpowiednich regulacji, których stosowanie ma zapewnić pracownikom bezpieczne dla nich środowisko pracy.

DLA FIRM

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

OBŁUGA PRAWNA FIRM

Jeśli masz pytania lub chcesz zasięgnąć naszych porad dotyczących obsługi prawnej firm - umów się na spotkanie w naszej kancelarii. Zadzwoń i umów spotkanie: 58 340 47 63

Liczba dodatkowych dokumentów które należy podpisać zawierając umowę o pracę z pracownikiem powiększa się z roku na rok. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej gdy pracownikiem ma zostać cudzoziemiec. Zmiany w zakresie zawierania czy podpisywania umowy o pracę, różne sposoby rozwiązywania umowy o pracę (wypowiedzenia) mogą powodować ból głowy u osób, które zamiast skupić się na prowadzeniu swojej podstawowej działalności muszą skupić się na ciągłych zmianach przepisów prawa i obowiązki pracodawcy.

Dlaczego My?

Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA od wielu lat udziela pomocy prawnej pracodawcom. Swoje obowiązki traktujemy bardzo poważnie i jesteśmy wsparciem dla naszych klientów nie tylko na etapie przygotowania dokumentów, ale również w takich stresujących sytuacjach jak kontrole Państwowej Inspekcji Pracy (PiP) czy sprawy sądowe. Nikt nie chce spotkać się z pracownikiem czy byłym pracownikiem w sądzie, ale to jest jedna z tych rzeczy których nie da się przewidzieć. Warto wtedy mieć wsparcie w osobach, które mają doświadczenie w reprezentowaniu pracodawcy.

Prowadziliśmy setki takich spraw, spędziliśmy dziesiątki godzin na rozprawach w sądzie, wiemy czego się spodziewać przed sądem i jak się przygotować do procesu. Piszemy artykuły publikowane na portalach internetowych dotyczące prawa pracy, współpracujemy również z portalem https://medycynapracyportal.pl/

Każdego dnia rozwiązujemy problemy z którymi zwracają się do nas pracodawcy.

Zakładowy układ zbiorowy, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, obwieszczenie o systemie czasu pracy?

Wprowadzanie zakładowych układów zbiorowych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania jest w istocie tworzeniem przepisów prawa na potrzeby zakładu pracy. Wymagana jest tutaj zarówno znajomość przepisów powszechnie obowiązujących jak i wiedza w zakresie tzw. luzów decyzyjnych, a więc gdzie prawa i obowiązki pracodawcy mogą zostać ustalone według potrzeb danego zakładu pracy.

Nie wszystkie wewnętrzne akty prawne pracodawca może wprowadzić do stosowania samodzielnie. Niekiedy wymaga to współdziałania ze związkami zawodowymi bądź przedstawicielami pracowników. Co istotne pracodawca musi pamiętać o konieczności bieżącej aktualizacji tych wewnętrznych przepisów, aby zapewnić ich zgodność ze zmieniającymi się przepisami wprowadzanymi przez ustawodawcę.

Czas pracy?

Z naszego doświadczenia możemy powiedzieć, że największym problemem z jakim muszą się mierzyć pracodawcy jest kwestia czasu pracy. Pojęcia takie jak czas pracy pracownika/ wymiar czasu pracy/ równoważny czas pracy ciągle przewijają się w naszych rozmowach z klientami. Trzeba pamiętać, że w tym wypadku nie ma uniwersalnych rozwiązań a każda analiza wymaga dogłębnej znajomości specyfiki branży w której działa pracodawca i potrzeb jakie za tym stoją.

Czy wiesz, że nawet jeśli jesteś małym przedsiębiorcą i nie masz obowiązku tworzyć zakładowego układu zbiorowego, regulaminu pracy czy regulaminu wynagradzania to i tak spoczywa na Tobie obowiązek opracowania dokumentu musisz opracować dokumentu ustalającego system i rozkład czasu pracy? Zgodnie z art. 150§1 kodeksu pracy systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Musisz więc przeanalizować w jaki sposób zamierzasz uregulować w swoim zakładzie pracy rozkład czasu pracy i przygotować takie obwieszczenie.

Jeśli nie wiesz jak opracować taki dokument, jak wprowadzić go w życie – zadzwoń, pomożemy !!! 58 340 47 63

Nie wiesz jak przygotować umowę o zachowaniu poufności czy zakazie konkurencji?

Pracodawca musi posiadać znajomość swoich praw, aby móc właściwie zabezpieczyć się przed nielojalnymi pracowniami lub chcąc ograniczyć ich odejście do konkurencji. Popularne stało się więc zawieranie tak zwanych umów lojalnościowych, gdzie pod tym pojęciem można często spotkać zarówno umowy o zakazie konkurencji czy umowy NDA/umowy o zachowaniu poufności. Należy wiedzieć jak rozróżniać te umowy, jakie zapisy w nich są dopuszczalne. Przedstawiciele naszej kancelarii wielokrotnie wypowiadali się w mediach internetowych o tego rodzaju umowach, posiadamy doświadczenie zarówno w przygotowaniu tych dokumentów jak i egzekwowaniu zawartych w nich zapisów.

Mobbing, molestowanie, zasada równego traktowania w zatrudnieniu?

Do polskiego prawa coraz częściej trafiają rozwiązania z innych krajów. Przepisy dotyczące mobbingu, molestowania czy równego traktowania w zatrudnieniu regulowane zostały w kodeksie pracy już w 2004r. ale do teraz wielu pracodawców nie do końca wie jakie rozwiązania powinni wprowadzić w swoim zakładzie pracy aby wykluczyć tego rodzaju zarzuty.

Art. 183a kodeksu pracy stanowi, że pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Pomożemy opracować regulaminy, przeprowadzimy szkolenia czy wspomożemy w ocenie czy doszło lub może dochodzić do naruszeń w tym obszarze.

Wielość obowiązków ale i mnogość rozwiązań – pomożemy Ci uporać się z obowiązkami i wybrać to co jest korzystne dla Ciebie nie tylko teraz ale również w dłuższej perspektywie. Chcemy pomóc aby Twoja firma mogła się rozwijać.

USŁUGI PRAWNICZE DLA FIRM
I OSÓB FIZYCZNYCH