80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Zespół kancelarii stanowią profesjonaliści, których celem jest znalezienie skutecznego rozwiązania dla każdego postawionego problemu.

Jako Kancelaria obsługująca różnych klientów o zróżnicowanych problemach prawnych, dbamy o to by nasza kadra była również różnorodna, bogata w doświadczenia, zainteresowania i specjalizacje. Dzięki temu, możemy każde zadanie postawione przez naszego klienta rozpatrywać wszechstronnie. Dodatkowo, w ramach potrzeb, współpracujemy z różnego rodzaju podmiotami gospodarczymi oferującymi kompatybilne usługi.

Dziękujemy wszystkim osobom, które współpracowały z nami tworząc naszą Kancelarię. Szczególne wyrazy wdzięczności i pamięci składamy Marianowi Fortuna – który olbrzymim wkładem własnej pracy przyczynił się do tego, że możemy dziś pracować i odnosić sukcesy.

INNE

ZADZWOŃ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń do nas: 58 340 47 63

Wyślij zapytanie: kancelaria@fortuna-krp.pl 

Poznaj nasz zespół

tel. (58) 340 47 63

Andrzej Fortuna

 • radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – nr wpisu Gd-1539
 • mediator – wpisany na listę Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku
 • mediator - wpisany na listę mediatorów Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji z siedzibą w Gdańsku.
 • arbiter - wpisany na listę Sądu Arbitrażowego działającego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie
 • członek Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Województwie Pomorskim
 • członek Komisji Bioetycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
 • specjalizacja – prawo medyczne, windykacja należności, prawo energetyczne, prawo farmaceutyczne, prawo handlowe, audyty prawne, prawo zamówień publicznych, wykroczenia
 • doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych z branży energetycznej, medycznej, przemysłowej i nowych technologii
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń
tel. (58) 340 47 63

Danuta Fortuna

 • radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – nr wpisu Gd-749
 • mediator – wpisany na listę Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku
 • specjalizacja – prawo zamówień publicznych, prawo medyczne, prawo energetyczne
 • doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych z branży przemysłowej w tym zakładów przemysłu stoczniowego, z branży medycznej - w tym doradztwo w przekształceniach własnościowych zakładów opieki zdrowotnej, energetycznej, usług pocztowych, budowlanej
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy oraz procesów restrukturyzacyjnych w służbie zdrowia
 • zainteresowania – procesy przekształceń własnościowych, prawo medyczne
tel. (58) 340 47 63

Anna Grzelak

 • radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku - nr wpisu 2045
 • kierownik Działu ds. Analiz Prawnych
 • absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • ukończyła aplikację sądową i złożyła egzamin sędziowski
 • ukończyła studia podyplomowe „Podatki i prawo podatkowe”
 • specjalizacja - sprawy gospodarcze, prawo pracy, prawo autorskie, zamówienia publiczne
 • doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych działających w branży budowlanej, energetycznej, informatycznej, nowych technologii i przedsiębiorstw produkcyjnych
tel. (58) 340 47 63

Joanna Kuczyńska

 • radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku - nr wpisu Gd 3021
 • absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • zainteresowania - prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo cywilne
 • studentka studiów podyplomowych "Wycena Nieruchomości" na Politechnice Gdańskiej