80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Prawo medyczne Gdańsk - Kancelaria Fortuna Gdańsk

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO FORTUNA OD WIELU LAT UDZIELA

POMOCY PRAWNEJ OSOBOM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI MEDYCZNE.

Czy na pewno świadcząc usługi medyczne muszę korzystać z pomocy prawnej?

Przepisy prawa nazywanego potocznie prawem medycznym są umiejscowione w wielu aktach prawnych i aby poznać prawa i obowiązki osoby udzielających świadczeń medycznych należy przestudiować tysiące stron przepisów. Podstawowymi aktami prawnymi są ustawa o działalności leczniczej i ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ale należy pamiętać że to tylko wycinek wiedzy którą należy się posługiwać.

Niestety w wielu przypadkach prawodawca nie rozróżnia małego i dużego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych i często nakłada jednakowe obowiązki na indywidualne praktyki jak i podmioty lecznicze wykonujące działalność w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej. Działalność tego rodzaju jest działalnością regulowaną, co oznacza że nie wystarczy być przedsiębiorcą zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Już przed rozpoczęciem udzielania świadczeń należy podjąć decyzję czy usługi będą świadczone w ramach praktyki czy też jako podmiot leczniczy.

DLA FIRM

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

OBŁUGA PRAWNA FIRM

Jeśli masz pytania lub chcesz zasięgnąć naszych porad dotyczących obsługi prawnej firm - umów się na spotkanie w naszej kancelarii. Zadzwoń i umów spotkanie: 58 340 47 63

Ma to znaczenie ponieważ wyznacza kierunki przyszłej działalności na wiele lat, a zmiany tego zazwyczaj są skomplikowane – chociaż nie niemożliwe.

Należy też pamiętać o tym, że podmiot wykonujący działalność leczniczą jest skomplikowanym organizmem, wymagającym precyzyjnych uregulowań i procedur. Od tego czy właściwie prowadzi się dokumentację zależy jak zostanie podmiot oceniony podczas kontroli bądź może to mieć negatywny wpływ na ocenę odpowiedzialności w przypadku roszczeń o odszkodowanie z tytułu roszczeń pacjentów w zakresie tzw. błędów medycznych.

Jeśli prowadzisz już podmiot leczniczy dłuższy czas możemy dokonać audytu Twojej dokumentacji i powiedzieć Ci czy jesteś prawidłowo przygotowany na możliwe działania niepożądane.

Dlaczego My?

W ramach swojej praktyki radcy prawni Kancelarii zatrudnieni byli w urzędach administracji publicznej odpowiedzialnej za funkcjonowanie ochrony zdrowia, a właściciel kancelarii aktywnie działa w Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku, czy orzeka w ramach Wojewódzkiej Komisji ds. Zdarzeń Medycznych w Gdańsku.

Obsługiwaliśmy dziesiątki podmiotów począwszy od indywidualnych praktyk po podmioty lecznicze prowadzące ogromne szpitale. Swoje obowiązki traktujemy bardzo poważnie i jesteśmy wsparciem dla naszych klientów nie tylko na etapie przygotowania dokumentów, ale również w takich stresujących sytuacjach jak kontrole Rzecznika Praw Pacjenta czy sprawy sądowe. Nikt nie chce spotkać się z pacjentem w sądzie, ale to jest jedna z tych rzeczy których nie da się przewidzieć. Warto wtedy mieć wsparcie w osobach, które mają doświadczenie w tym zakresie.

Prowadziliśmy setki takich spraw, spędziliśmy dziesiątki godzin na rozprawach w sądzie, wiemy czego się spodziewać przed sądem i jak się przygotować do procesu. Każdego dnia rozwiązujemy problemy z którymi zwracają się do nas pracodawcy.

Tworzenie, zmiany, przekształcanie i likwidacja podmiotów leczniczych, co to jest NZOZ?

Pomimo obowiązywania od 2011r. ustawy o podmiotach leczniczych w obrocie pozostaje w dalszym ciągu pojęcie nzoz-u czyli niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Było to przeciwieństwo publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a więc wskazanie że dany podmiot, który utworzył nzoz nie jest podmiotem publicznym. Obecnie pojęcie to często jest wykorzystywane jako część nazwy (firmy) podmiotu leczniczego i pozwala w dalszym ciągu w szybki sposób na ustalenie że podmiot leczniczy jest podmiotem prywatnym.

Bez względu na to czy prowadził działalność jako spółka handlowa, cywilna czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej musisz wykonać obowiązek rejestracji w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

1. Czy wiesz, że działalność może rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru?

Częstym błędem jaki spotkamy w swojej praktyce jest rejestrowanie jednostek i komórek organizacyjnych których nie są świadczone obecne usługi.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w tym terminie organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę!!!

Jeśli nie wiesz jak przygotować wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru to zadzwoń – pomożemy. 58 340 47 63

2. Statut, regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, karta praw pacjenta, cennik

Ustawa o działalności leczniczej precyzyjnie reguluje formy i zakres dokumentów które obowiązany jest posiadać podmiot wykonujący działalność leczniczą. Trzeba pamiętać nie tylko o ich stworzeniu, ale również o aktualizacji. Zmieniające się przepisy są zmorą przedsiębiorców w Polsce i w tym zakresie osoby prowadzące działalność leczniczą nie mają lepiej niż inni.

Opracowanie tych dokumentów wymaga wiedzy, praktyki oraz znajomości specyfiki danego podmiotu. Inaczej powinien wyglądać regulamin organizacyjny szpitala, przychodni czy zakładu opiekuńczo-leczniczego.

3. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej, udostępnianie dokumentacji medycznej

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej jest jednym praw zapisanych wprost w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Pacjent (ale nie tylko on) ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Musisz wiedzieć kiedy i komu można udostępnić dokumentację medyczną, w jaki sposób to zrobić i jaką możesz pobrać za to opłatę.

Czy wiesz, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz dotyczący udostępnianej dokumentacji medycznej? Warto przygotować odpowiednie procedury udostępniania dokumentacji medycznej aby nie doszło do naruszenia ochrony danych osobowych w tym zakres.

4. Roszczenia pacjentów

Prowadząc działalność leczniczą na pewno wiesz jak ważne w udzielaniu świadczeń zdrowotnych jest z jednej strony zabezpieczenie się przed roszczeniami pacjentów, a z drugiej strony właściwe prowadzenie spraw dotyczących tzw. błędów medycznych.

Jeśli jesteś na początku drogi w prowadzeniu takiej działalności to możemy opracować stosowne dokumenty, w tym projekty zgód na wykonywanie zabiegów medycznych, przeszkolimy w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej. Jeśli prowadzisz już podmiot leczniczy dłuższy czas możemy dokonać audytu Twojej dokumentacji i powiedzieć Ci czy jesteś prawidłowo przygotowany na możliwe działania niepożądane.

5. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących błędów medycznych.

Coraz częściej można usłyszeć informacje o procesach niezadowolonych pacjentów z podmiotami leczniczymi. Dotyczy to nie tylko szpitali ale również mniejszych podmiotów czy praktyk. Wielość obowiązków ale i mnogość rozwiązań – pomożemy Ci uporać się z obowiązkami i wybrać to co jest korzystne dla Ciebie nie tylko teraz ale również w dłuższej perspektywie. Chcemy pomóc aby Twoja firma mogła się rozwijać.

USŁUGI PRAWNICZE DLA FIRM
I OSÓB FIZYCZNYCH