80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Dla firm i innych podmiotów - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

WIĘCEJ O

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

W imieniu Kancelarii Radcy Prawnego FORTUNA chciałbym zaoferować Państwu świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Państwa firmy. Kancelaria, którą reprezentuję posiada niezbędne środki i możliwości do świadczenia doradztwa prawnego. Kancelaria funkcjonuje na rynku usług prawniczych od wielu lat. Usługi prawne w Kancelarii świadczą radcy prawni specjalizując się w różnych dziedzinach prawa oraz zespół prawników i pracowników administracyjnych.

Dlaczego do obsługi prawnej warto wybrać naszą kancelarię?

Jako Kancelaria specjalizujemy się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Nasi radcy posiadają ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obsłudze klientów różnych branży, w tym w obsłudze klientów korporacyjnych, ale również jednoosobowych działalności gospodarczych.

Spektrum spraw, które realizowaliśmy dla naszych klientów jest bardzo szerokie, począwszy od przekształceń własnościowych i tworzenia podmiotów gospodarczych, poprzez sporządzanie projektów różnorodnych regulacji wewnętrznych i aktów prawnych, udzielanie porad i sporządzanie opinii z zakresu prawa cywilnego, prawa ochrony zdrowia, prawa energetycznego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i innych, aż po prowadzenie specjalistycznych, indywidualnie przygotowywanych szkoleń z różnych dziedzin prawa, dostosowanych do potrzeb naszych klientów.

DLA FIRM

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

OBŁUGA PRAWNA FIRM

Jeśli masz pytania lub chcesz zasięgnąć naszych porad dotyczących obsługi prawnej firm - umów się na spotkanie w naszej kancelarii. Zadzwoń i umów spotkanie: 58 340 47 63

Naszym atutem jest doskonała znajomość zagadnień prawnych związanych z zakresem Państwa działalności, jeśli mają Państwo pytania – zachęcamy do kontaktu 58 340 47 63

Jak działamy?

Priorytetem moim oraz wszystkich osób współpracujących z Kancelarią Fortuna jest dostarczanie skutecznych rozwiązań prawnych naszym Klientom przy jednoczesnej dbałości o ich bezpieczeństwo. Bogactwo naszych doświadczeń, zainteresowań i specjalizacji sprawia, że każdy problem postawiony przez naszego Klienta, możemy rozpatrywać wszechstronnie. Wszystkie zadania realizujemy zgodnie z zasadami etyki i z zachowaniem pełnej poufności.

Dbając o bezpieczeństwo naszych klientów zawarliśmy stosowne umowy ubezpieczeniowe. Wiemy, że w zmiennym otoczeniu rynkowym podstawą naszego działania zawsze muszą być aktualne przepisy i dlatego korzystamy z najnowocześniejszych programów informacji prawnej oraz z własnej, dużej bazy komentarzy i orzecznictwa wspierającego interpretację.

W czym możemy pomóc?

Jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę prawną firm od przysłowiowego A do Z.

1. Tworzenie, funkcjonowanie podmiotów gospodarczych

Kancelaria posiada doświadczenie w opracowywaniu dokumentów umożliwiających tworzenie nowych podmiotów gospodarczych. Składanie wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nowego podmiotu, zmianę danych czy wykreślenie jest czymś z czym pracownicy kancelarii spotykają się na co dzień.

Potrzebujesz pomocy w kontaktach z sądem rejestrowym, nie jesteś pewny jaki dokument należy złożyć albo jak wykonać zobowiązanie Sądu? Zadzwoń do nas a wesprzemy Twoje działania.

Pomagamy w stworzeniu aktów założycielskich i umów spółek prawa handlowego: spółki z o.o., spółki akcyjnej, spółki komandytowej. Wyjaśniamy i wspieramy przy tworzeniu tak ostatnio popularnych spółek komandytowych gdzie komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zwracamy uwagę na kwestie związane z zabezpieczeniem udziałowców, właściwą reprezentacją oraz potrafimy przygotować spółkę na wypadki związane z koniecznością dziedziczenia udziałów.
Przygotowujemy klientowi spółkę skrojoną do jego potrzeb, nie opieramy się na wzorach (nierzadko nieaktualnych), tworzymy ramy dokumentów aby możliwie jak najbardziej przygotować je do funkcjonowania. Istniejącym spółkom dokonać oceny ich umowy spółki, zaproponować zmiany, które pomogą w ich funkcjonowaniu. Radcy prawni stworzą dokumentację spółki i wyjaśnią zasady jej prowadzenia. Możemy przygotować uchwały organów spółek, protokoły posiedzeń. Nie są obce nam zagadnienia związane z łączeniem, podziałem i przekształcaniem Spółek. Pracownicy kancelarii uczestniczyli w procesach tego rodzaju przy jednej z największych kapitałowo spółek w Polsce.

2. Likwidacja, upadłość

Niekiedy okoliczności wymuszą na przedsiębiorcy podjęcie trudnej decyzji o zakończeniu działalności gospodarczej. Naszą rolą jest zapewnienie by odbyło się to przy maksymalnym zachowaniu bezpieczeństwa właściciela i aby był on w stanie działać nawet w takim okresie w sposób kontrolowany. Jesteśmy w stanie przeprowadzić spółkę przez trudny proces ogłoszenia upadłości czy likwidacji. Pomożemy ocenić przesłanki, wesprzemy w tworzeniu wniosków i dokumentów niezbędnych dla wdrożenia i zakończenia tych procedur.

3. Sprzedaż spółki, sprzedaż udziałów

Rozważasz sprzedaż spółki, albo sprzedaż udziałów? Chcesz się zabezpieczyć przed roszczeniami nabywcy, a jednocześnie zapewnić transparentność transakcji? A może jesteś potencjalnym nabywcą i zastanawiasz się jak uchronić się albo zminimalizować ryzyko? Obsługa prawna spółek to jedna ze specjalizacji KRP Fortuna. Możemy przygotować dla Ciebie umowę sprzedaży udziałów przy zachowaniu odpowiedniej formy tego dokumentu, wprowadzić do niej zapisy które ochronią Cię przed ewentualnymi roszczeniami i pozwolą się cieszyć podjętą decyzją.

Pamiętaj, że aby taka umowa była właściwie przygotowana wymagane jest sprawdzenie dokumentacji spółki i ustalenie odpowiedniej procedury działania zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego.

4. Audyty prawne

Na życzenie klienta przeprowadzamy audyty prawne podmiotów gospodarczych, czy oceniamy transakcję którą zamierza przeprowadzić (np. zakupu nieruchomości). Dążymy do tego aby klient przed podjęciem ostatecznej decyzji miał pełen obraz swoje sytuacji prawnej i aby nie był zaskoczony po dokonaniu transakcji informacjami prawnymi o których nie miał pojęcia.

Przeprowadzenie audytu wymaga nie tylko wiedzy prawnej, ale i doświadczenia aby widzieć jak spośród ogromu informacji prawnej wyłowić tę która ma istotne znaczenie dla strony. Pracownicy kancelarii wiedzą w jaki sposób prowadzić audyty aby były one wykonane szybko ale jednocześnie dawały niezbędną dawkę wiedzy i zwalały na wydanie oceny prawnego ryzyka.

5. Prawo medyczne

W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie wystarczy aby zarejestrowały się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy Krajowym Rejestrze Sądowym. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych czynności rejestracyjnych w właściwych organach oraz wypełnienie szeregu innych obowiązków zarówno w zakresie prawa administracyjnego, cywilnego czy prawa pracy.

Pomagamy w rejestracji podmiotów leczniczych, jesteśmy w stanie opracować niezbędną dokumentację, wyjaśnimy zawiłości i odmienności w funkcjonowaniu tego rodzaju podmiotów chociażby w zakresie prawa pracy, przypomnimy o obowiązkach sprawozdawczych.

Bez względu czy jako podmiot leczniczy działasz jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą (publiczny lub samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) czy jesteś spółką kapitałową działającą jako podmiot leczniczy, jesteśmy w stanie udzielić Ci kompletnej i wyczerpującej informacji o zasadach funkcjonowania Twojego podmiotu.

6. Pomoc dla lekarzy i podmiotów medycznych

Nie chcesz popełnić błędu? Popełniłeś błąd? Jesteś lekarzem? Prowadzisz podmiot leczniczy? Prowadząc działalność leczniczą na pewno wiesz jak ważne w udzielaniu świadczeń zdrowotnych jest z jednej strony zabezpieczenie się przed roszczeniami pacjentów, a z drugiej strony właściwe prowadzenie spraw dotyczących tzw. błędów medycznych.

Jeśli jesteś na początku drogi w prowadzeniu takiej działalności to możemy opracować stosowne dokumenty, w tym projekty zgód na wykonywanie zabiegów medycznych, przeszkolimy w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej. Jeśli prowadzisz już podmiot leczniczy dłuższy czas możemy dokonać audytu Twojej dokumentacji i powiedzieć Ci czy jesteś prawidłowo przygotowany na możliwe działania niepożądane. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących błędów medycznych,

7. Prawo pracy, umowy o pracę, sąd pracy

Każdy podmiot na pewnym etapie swojego rozwoju musi podjąć decyzję o zatrudnieniu pracownika. Najczęściej podmiot który zapewnia obsługę księgową działalności wspiera również pracodawcę w prowadzeniu przez niego spraw z zakresu prawa pracy. Warto jednak upewnić się jaki jest faktyczny zakres tej współpracy i czy na pewno umowa „na prowadzenie kadr” obejmuje wszystkie czynności do których zobowiązany jest pracodawca.

Obowiązkiem pracodawcy jest współdziałanie z lekarzem profilaktykiem, specjalistą ds. BHP, tworzenie odpowiednich regulacji, których stosowanie ma zapewnić pracownikom bezpieczne dla nich środowisko pracy. To dlatego wymagane jest tworzenie regulaminów pracy, układów zbiorowych, obwieszczeń o systemie czasu pracy czy wielu innych zarządzeń czy instrukcji.

Należy pamiętać, że już na etapie podpisywania umowy o pracę strony kształtują swoje wzajemne prawa i obowiązki, które później będą miały prawo od siebie egzekwować (oczywiście w granicach prawa). Często zapomina się, że sam dokument umowy o pracę nie jest jedynym dokumentem jaki należy podpisać z pracownikiem w momencie jego zatrudnienia.

8. Pomoc w zatrudnianiu obcokrajowców

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy kandydatem na pracownika jest cudzoziemiec. Niektórzy pracodawcy, ze względu na specyfikę swojej działalności albo danego stanowiska pracy, potrzebują dodatkowego zabezpieczenia a więc opracowania umów o zakazie konkurencji czy dokumentów o poufności. Pamiętać trzeba o tym, że nierzadko forma zmiany czy rozwiązania umowy o pracę może mieć istotne znaczenie dla oceny czy dokonana czynność była skuteczna. Każdy pracodawca powinien liczyć się z kontrolą takich organów jak Państwowa Inspekcja Pracy, czy występowaniem przed sądem pracy. Jeśli w twoim przedsiębiorstwie działa zakładowa organizacja związkowa wiesz jak ważne są prowadzone negocjacje oraz jak dobrze trzeba być przygotowanym do rozmów.

9. Prawo nieruchomości

Przepisy dotyczące nieruchomości wymagają specjalistycznej wiedzy, znajomości przepisów obowiązujących w różnych okresach i umiejętności wyszukiwania dokumentów. Stosowanie tych przepisów jest trudne dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Pomagamy uporządkować, uzgodnić treść księgi wieczystej, zapewniamy reprezentację przed sądami wieczystoksięgowymi.

Na drodze postępowania przedsądowego jak i sądowego z sukcesami prowadziliśmy sprawy w sprawie ustanowienia służebności (w tym służebności przesyłu), zajmowaliśmy się również postępowaniami w sprawie podziałów czy wydzielania działek. Opiniowaliśmy kilkaset umów najmu czy dzierżawy nieruchomości gruntowych czy zabudowanych, wiemy na co zwrócić uwagę przy negocjowaniu postanowień umownych. Potrafimy doradzić odpowiednią umowę dla planowanego założenia, wiedząc że jakość nie zawsze znaczy ilość – w tym wypadku stron w umowie.

10. Prawo budowlane

Pomagamy podczas procesu inwestycyjnego, począwszy od planowania inwestycji, aż do etapu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Działamy w imieniu Klienta przed organami administracji i sądami, tworzymy i opiniujemy umowy przedwstępne, deweloperskie czy też sprzedaży. Mamy doświadczenie w obsłudze podmiotów zajmujących się budownictwem wielkokubaturowy, mieszkaniowym jak również pomagamy przy mniejszych inwestycjach. Pomoc prawna dla firm w wykonaniu naszej Kancelarii to kompleksowa obsługa prawna. Dla firm mamy specjalnie zbudowaną ofertę usług - więcej informacji przekazujemy na spotkaniach.

USŁUGI PRAWNICZE DLA FIRM
I OSÓB FIZYCZNYCH