80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Archiwa Aktualności - Strona 7 z 10 - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 5/2017 opracowanym przez naszych prawników 15.03.2017 I. ZMIANY W PRZEPISACH KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA Zgodnie z art 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 6/2017 opracowanym przez naszych prawników 30.03.2017 Spis treści: I. Zmiany w prawie: - Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - Właściwość sądu w sprawach

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 4/2017 opracowanym przez naszych prawników 28.02.2017 I. WARTO PAMIĘTAĆ OPINIA WOJEWODY O CELOWOŚĆI INWESTYCJI Od czerwca ub. r., zgodnie z art. 95d i n. ustawy o

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników I. ZMIANY W PRZEPISACH MODYFIKACJA WZORU SPRAWOZDANIA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH W dniu 30 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników 04.01.2017 ZMIANY W PRZEPISACH USTAWA MAJĄCA NA CELU POPRAWĘ OTOCZENIA PRAWNEGO PRZEDSIĘBIORCÓW – ZMIANY W ZAKRESIE SZEREGU AKTÓW PRAWNYCH W dniu 30.12.2016

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników 07.11.2016 MINIMALNA STAWKA GODZINOWA PRZY ZLECENIU Z dniem 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z 22 lipca 2016 roku

Zmiany w przepisach w tym zmiana - Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych. 08.09.2016 ZMIANY W PRZEPISACH W dniu 10 lipca 2015 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy - Kodeks

PRAWO MEDYCZNE Nowe wzory oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej Od dnia 10 kwietnia 2015 roku obowiązują nowe wzory oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, które stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia

I. ZMIANY W PRZEPISACH Rewolucja w prawie spadkowym Z dniem 18 października 2015 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

ZMIANY W PRZEPISACH Rozporządzenia w sprawie wzorców umów i uchwał spółek prawa handlowego. W dniu 14 stycznia 2015 r. wydane zostały rozporządzenia określające wzory umów i uchwał wykorzystywanych w działalności spółek jawnych, komandytowych