80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników Zmiany w procedurze cywilnej Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Często prawodawcy decydują się na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji przez pracownika pod warunkiem, że pracownik pozostanie później zatrudniony w firmie przez określony czas. Co w przypadku, kiedy ta umowa zostanie zerwana? Pracodawca opłacił mój kurs

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego W związku z wejściem w życie z dniem 31 maja 2019 r. art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia

Z pytaniem o emeryturę pomostową i odprawę od zakładu pracy napisał do nas jeden z czytelników. Czy osoba, która ubiega się o emeryturę pomostową może nie dostać odprawy od zakładu pracy? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych W dniu 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r.

Premia od sprzedaży stanowi znaczną część wypłaty wielu pracowników. Jak prawidłowo ją obliczyć? Proszę o informację, jak prawidłowo wyliczać prowizje. Mam ustalone progi procentowe od sprzedaży, np. powyżej 30 tys. zł netto mam otrzymać 5

Duża część pracowników tymczasowych podczas szukania pracy korzysta z ofert agencji pracy. O ich funkcjonowanie zapytał nasz czytelnik. Czy agencja pracy tymczasowej może zawrzeć z pracownikiem tymczasowym umowę agencyjną? Czym charakteryzuje się taka umowa? Na pytanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników ZMIANY W REGULACJACH ZMIANY W PRZEPISACH O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 5

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników ZMIANY W REGULACJACH ZMIANY ZASAD USTALANIA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W PODMIOTACH LECZNICZYCH W dniu 25 października 2018 r. weszła w życie ustawa z

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników ZMIANY W REGULACJACH KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA W dniu 28 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r.