80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

I. Zmiany w regulacjach Tarcza antykryzysowa 3.0 W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku

Rozwiązanie umowy o pracę niesie za sobą sporo obowiązków zarówno po stronie pracodawcy, jak i po stronie pracownika. Co z urlopem czy obowiązkiem świadczenia pracy? Tym trudniej, gdy rozstanie nie odbywa się w zgodzie i pracownik rozważa odwołanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników - Biuletyn z 27.04.2020 r. I. Zmiany w regulacjach Termin rozliczenia PIT za 2019 r. Co istotne - ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19

Informujemy, w dniu 15 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Ustawodawca przewidział

Wypowiedzenie umowy o pracę bywa niemiłym zaskoczeniem. Nic dziwnego, że w takiej sytuacji większość pracowników chce poznać powód tej decyzji. Z dnia na dzień dostałam dwutygodniowe wypowiedzenie z pracy. Na piśmie, pod przyczyną wypowiedzenia, pracodawca nie

Zdarza się, że w trakcie pracy pracodawca prosi nas o wykonanie dodatkowych obowiązków. Warto pamiętać, że niektórych z nich nie możemy wykonywać bez dodatkowych badań lub przeszkoleń. W takiej sytuacji znalazł się nasz czytelnik. Od kilku lat

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Z dniem 01 stycznia 2020 roku weszło w życie

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników Zmiany w procedurze cywilnej Z dniem 7 listopada 2019 r. weszły w życie kolejne zmiany dokonane ustawą z dnia 4 lipca 2019

Przed podpisaniem umowy o pracę, pracodawca często decyduje się na przetestowanie potencjalnego pracownika podczas okresu próbnego. Nie oznacza to jednak, że nie musi mu za tę pracę zapłacić. Miałam rozpocząć nową pracę, jednak pracodawca

Według Kodeksu pracy co najmniej jedna część urlopu wypoczynkowego powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Niestety niektórzy pracodawcy odmawiają pracownikom udzielenia tak długiego urlopu. Czy mają do tego prawo? Pracuję