80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Informujemy, w dniu 15 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Ustawodawca przewidział jednak, że podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych mogą prowadzić dokumentację zgodnie z dotychczasowymi przepisami do dnia 31 grudnia 2020 r., zaś dysponenci zespołów ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołów ratownictwa medycznego – do dnia 31 grudnia 2021 r.

W nowym rozporządzeniu nastąpiło odejście od uznania dokumentacji papierowej za podstawową. Taką stała się dokumentacja elektroniczna, a jedynie w przypadku przeszkód organizacyjno-technicznych możliwe jest jej prowadzenie w postaci papierowej. Co ważne dokument może być prowadzony wyłącznie w jednej z dwóch postaci.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązywał będzie wymóg podpisu elektronicznej dokumentacji medycznej jednym ze sposobów podpisu elektronicznego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Konieczne będzie też odpowiednie zabezpieczenie systemów informatycznych w których dokumentacja jest przetwarzana i przechowywana.

W rozporządzeniu uregulowane został kwestie wymaganych zabezpieczeń dokumentacji medycznej, a także wymogi dotyczące systemu teleinformatycznego, w którym dokumentacja jest prowadzona.

Na mocy rozporządzenia wprowadzono również dokumentację medyczna dla fizjoterapeutów, co pozwoli na dokumentowanie ich udziału w świadczeniach udzielanych pacjentowi.

Treść rozporządzenia można znaleźć pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000066601.pdf