80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Dzielenie rachunku w restauracji - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Dzielenie rachunku w restauracji

Na stronie trojmiasto.pl pojawił się artykuł „Dzielenie rachunku w restauracji. Standard czy problem?”, w którym radca prawny Andrzej Fortuna miał możliwość przedstawienia stanowiska kancelarii od strony prawnej.

Wskazano w nim,  że jeśli klient chce, aby rachunek został wystawiony w sposób inny, niż na tzw. stolik, to powinien to zgłosić przed rozpoczęciem świadczenia usługi i strony powinny się w tym zakresie porozumieć. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 354 kodeksu cywilnego, dłużnik (w tym wypadku klient) powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Dawniej takim ustalonym zwyczajem było, że wystawia się jeden rachunek na tzw. stolik i nie dokonuje jego podziału na poszczególnych gości. Jak jednak pokazuje to pytanie i inne tego rodzaju, ten zwyczaj (jeden stolik, jeden rachunek) ulega zmianie. Normą staje się, że – szczególnie w większym gronie, każdy płaci za siebie, a nie zaprasza inną osobę lub korzysta z jej zaproszenia. Zmiana zwyczajów natomiast powinna być uwzględniana w toku realizacji umowy przez restauratorów, tym bardziej, że postęp w dziedzinie płatności bezgotówkowych, online i innych ułatwia płacenie „każdy za siebie”. Ewentualna niedogodność w tym zakresie związana z rozliczaniem innym niż „na stolik” nie powinna naruszać prawa klienta do zapłaty wyłącznie za zamówione dla siebie potrawy.

Podobnie można uznać w przypadku, gdy dwaj klienci zasiadający przy jednym stoliku, przy rozliczeniu końcowym np. kwoty 100 zł – poinformują kelnera, że każdy osobno płaci obliczoną przez siebie kwotę, które łącznie składają się na całość rachunku. Brak jest podstaw do odmowy przyjęcia takiej zapłaty przez kelnera, nawet jeśli nie był on uprzedzony wcześniej o takim rozliczeniu i zmuszony jest dokonywać dwie odrębne transakcje. Natomiast jeśli klienci spędzili kilka godzin w restauracji, a później oczekują, że kelner będzie ustalał, co kto z nich zjadł i wypił (gdyż nie uprzedzili wcześniej kelnera o preferowanym sposobie rozliczeń) – może to być potraktowane już jako nadużycie prawa. Oczywiście stanów faktycznych, które mogą być rozważane na kanwie przyjścia do restauracji i rozliczania może być wiele i każdy z nich może być inny pod względem prawnym (np. rezerwacja jednego stolika na kilka osób przez jedną osobę, przychodzenie do stolika kilku osób w odstępach czasu).

Czytaj więcej na: https://kulinaria.trojmiasto.pl/Dzielenie-rachunku-w-restauracji-Standard-czy-problem-n176990.html

Jeśli potrzebujesz pomocy, porady prawnej – skontaktuj się z nami. Zapraszamy na konsultację. Umów się pod nr tel: 58 340 47 63