80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Archiwa Aktualności - Strona 10 z 10 - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Biuletyn z dn.27.05.2013 I.ZMIANY W PRZEPISACH Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Dnia 28 kwietnia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ma ona skutkować

I. ZMIANY W PRZEPISACH Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468)  Z dniem

Zmiany w przepisach I. KOMUNIKATY W sierpniu 2012 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 12,4 proc. Najwyższe bezrobocie odnotowano

I. ORZECZNICTWO Pozorna umowa poręczenia może naruszać umowny zakaz zawarcia umowy przelewu wierzytelności Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2012 roku, sygn. akt III CZP 10/12 W dniu 20 kwietnia 2012 roku