80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Archiwa Aktualności - Strona 6 z 10 - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 15/2017 opracowanym przez naszych prawników I. ZMIANY W REGULACJACH WZROST PŁACY MINIMALNEJ W dniu 15 września 2017 r. ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 14/2017 opracowanym przez naszych prawników 15.09.2017 I. ZMIANY W REGULACJACH ZWIĘKSZENIE UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW PRZY NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY Od 5 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy wprowadzone ustawą

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 12/2017 opracowanym przez naszych prawników 31.07.2017 I ZMIANY W REGULACJACH ZMIANA W ZAKRESIE PRZEDAWNIONYCH INFORMACJI UJAWNIANYCH PRZEZ REJESTRY DŁUŻNIKÓW Ustawa 7 kwietnia 2017 r. o zmianie

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 13/2017 opracowanym przez naszych prawników 29.08.2017 I. ZMIANY W REGULACJACH ZWIĘKSZENIE KWOTY JEDNORAZOWYCH ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH W dniu 12 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa z

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 11/2017 opracowanym przez naszych prawników 17.07.2017 I ZMIANY W PRZEPISACH ZMIANY W ZASADACH ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życia ustawa

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 10/2017 opracowanym przez naszych prawników 20.06.2017 I. ZMIANY W PRZEPISACH USTAWA O ROSZCZENIACH O NAPRAWIENIE SZKODY WYRZĄDZONEJ PRZEZ NARUSZENIE PRAWA KONKURENCJI W dniu 27 czerwca 2017

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 8/2017 opracowanym przez naszych prawników 15.05.2017 I. ZMIANY W PRZEPISACH ZMIANA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W dniu 1 czerwca 2017 r. wejdą w życie przepisy nowelizujące Kodeks

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 9/2017 opracowanym przez naszych prawników 31.05.2017 I. ZMIANY W PRZEPISACH ZMIANA REGULACJI DOTYCZĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJACEGO ZA WYNAGRODZENIA PODWYKONAWCÓW Za sprawą nowelizacji art. 6471 Kodeksu cywilnego, zmienią

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 7/2017 opracowanym przez naszych prawników 18.04.2017 Spis treści: I. Zmiany w prawie: - System monitorowania drogowego przewozu towarów - Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta - Zasady

PRAWO MEDYCZNE Zmiany w prawie farmaceutycznym W dniu 08 lutego 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2014 roku zmieniająca ustawę - Prawo farmaceutyczne oraz niektóre inne ustawy (Dz.U.2015.28). Głównymi założeniami nowelizacji jest dostosowanie