80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Archiwa Aktualności - Strona 9 z 10 - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

PRAWO MEDYCZNE Zwrot kosztów leczenia za granicą W dniu 10 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział I Cywilny wydał jeden z pierwszych wyroków w przedmiocie zwrotu kosztów leczenia za granicą. Na rzecz powoda-ubezpieczonego zasądzono od Narodowego Funduszu Zdrowia kwotę

I. ZMIANY W PRZEPISACH Nowelizacja dotycząca karalności przestępstw seksualnych wobec dzieci Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.538) została opublikowana w dniu

PRAWO MEDYCZNE Izba aptekarska na prawach strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia zgodności z prawem działań podmiotów prowadzących apteki W dniu 27 marca 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę Okręgowej

Aktualności Prawo medyczne Nowe progi w konkursach na udzielanie świadczeń zdrowotnych Z dniem 16 kwietnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.423). Ustawa ta nowelizuje

ZMIANY W PRZEPISACH Nowelizacja ustawy o lasach W dniu 6 marca 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o lasach uchwalona przez Sejm dnia 24 stycznia 2014 roku. Podstawowym celem ustawy jest zmiana

I.    ZMIANY W PRZEPISACH Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat W dniu 20 marca

I. ZMIANY W PRZEPISACH Prezydent podpisał nowelizację kodeksu postępowania karnego  Dnia 17 października 2013 roku Prezydent podpisał dużą nowelizację ustawy kodeks postępowania karnego i innych ustaw. Chociaż całość jej przepisów obowiązywać będzie od

I. ZMIANY W PRZEPISACH Zmiana ustawy o dokumentach paszportowychW dniu 10 października wchodzą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych z dnia 26 lipca 2013 roku. Zgodnie z art. 1

I. ZMIANY W PRZEPISACH Finanse publiczne - zawieszenie stosowania procedury ostrożnościowej oraz tymczasowej reguły wydatkowej W dniu 20 sierpnia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie

I. PROJEKTOWANE ZMIANY W PRZEPISACH Projekt ustawy umożliwiającej rozwód przez zawarcie umowy Pod obrady Sejmu skierowano projekt zmiany ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z założeniami projektu, małżeństwo mogłoby