80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Archiwa Aktualności - Strona 2 z 10 - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Przedłużające się zwolnienie to problem dla pracodawcy, ale czy może być powodem zwolnienia? Co do zasady pracownik podlega ochronie przed wypowiedzeniem stosunku pracy podczas usprawiedliwionej nieobecności, ale ochrona ta jednak nie jest tu

Przypominamy, iż w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2021 r. obowiązkowe jest stosowanie zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów

I. ZMIANY W REGULACJACHNOWELIZACJA USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYMW dniu 21 stycznia 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.Zmiany dotyczą m.in. zasad pierwszeństwa w ruchu drogowym. Nowelizacja

Ochrona przedemerytalna to prawo pracownika i obowiązek, ale i obciążenie dla pracodawcy. Niestety, nie zawsze można się jej domagać. Szczegóły reguluje Kodeks pracy. Pracowałem jako ochroniarz na umowę o pracę na czas określony do 31.12.2020. Mam

Przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej - na podmioty gospodarki narodowej został nałożony obowiązek przekazywania nieodpłatnie danych dotyczących prowadzonej

I. ZMIANY W REGULACJACH OCHRONA KONSUMENCKA DLA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  W dniu 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie część przepisów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w

Czy pracownik może domagać się krótszego okresu wypowiedzenia? Tak, ale przepisy prawa przewidują taką możliwość w ściśle określonych sytuacjach. - Pracodawca zmienia siedzibę firmy - to samo miasto, ale drugi koniec, bardzo daleko. Oznacza

I. ZMIANY W REGULACJACH TRWAJĄ PRACE NAD ZMIANĄ ZASAD OPODATKOWANIA SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH W dniu 28 października 2020 r. Sejm uchwalił zmiany dotyczące ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy

Czy w czasach pandemii możemy odmówić udziału w firmowej imprezie? Sprawa nie jest prosta. Wszystko zależy od tego, jaki jest charakter tego spotkania i czy możemy powołać się... art. 210 § 1 Kodeksu pracy. - Poinformowano

Walka z pandemią, w tym wprowadzenie pracy zdalnej, w żadnym wypadku nie zwalnia administratora danych czy podmiotu przetwarzającego dane osobowe, a więc pracodawcy z obowiązku zapewnienia należytej ochrony tychże danych. Dzieje się tak, choć pracownicy pracują u siebie w domu.