80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Kancelaria Fortuna, Autor w serwisie Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk - Strona 5 z 12

    Jesteś tutaj!
  • Strona Główna
  • Author archive for Kancelaria Fortuna ( Page 5 )

Dzień dobry Informuję o ograniczeniach stosowania regulacji dotyczących czasu pracy kierowców wprowadzonych w związku z koronawirusem: przez Ministra Infrastruktury i opublikowanych na stronach internetowych Ministerstwa w drodze komunikatu Zgodnie z Komunikatem odstępstwa od

Ogłoszenie przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 spowodowało, że z dnia na dzień ogromna rzesza przedsiębiorców została zmuszona do zaprzestania dotychczas prowadzonej działalności. W związku z tym,

Czy koronawirus można uznać za „siłę wyższą”? Czytając różne umowy dość często można napotkać w nich klauzulę która jest opisana „Siła wyższa”. Strony umowy opisują w niej co stanie się z realizacją umowy

Słowo „koronawirus” odmieniane jest we wszystkich przypadkach. Mądre głowy w telewizji analizują jaki wpływ na gospodarkę będzie miała epidemia, jak należy pomóc przedsiębiorcom i czy dojdzie do masowych zwolnień pracowników oraz upadłości firm.

LECZENIE KORONAWIRUSA - Czy jest możliwość leczenia produktami leczniczymi, które nie zostały zarejetrowane w tym, ale w celu leczenia innych chorób? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa farmaceutycznego aby produkt leczniczy mógł znaleźć się

Co do zasady umowa zlecenia oznacza, że płacone jest zleceniobiorcy z wykonane usługi. Zleceniobiorca nie podlega też ochronie przewidzianej w kodeksie pracy. Z drugiej jednak strony, umowa zlecenia jest umową starannego działania a

Wypowiedzenie umowy o pracę bywa niemiłym zaskoczeniem. Nic dziwnego, że w takiej sytuacji większość pracowników chce poznać powód tej decyzji. Z dnia na dzień dostałam dwutygodniowe wypowiedzenie z pracy. Na piśmie, pod przyczyną wypowiedzenia, pracodawca nie

Zdarza się, że w trakcie pracy pracodawca prosi nas o wykonanie dodatkowych obowiązków. Warto pamiętać, że niektórych z nich nie możemy wykonywać bez dodatkowych badań lub przeszkoleń. W takiej sytuacji znalazł się nasz czytelnik. Od kilku lat

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Z dniem 01 stycznia 2020 roku weszło w życie

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników Zmiany w procedurze cywilnej Z dniem 7 listopada 2019 r. weszły w życie kolejne zmiany dokonane ustawą z dnia 4 lipca 2019