80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Kancelaria Fortuna, Autor w serwisie Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk - Strona 10 z 12

    Jesteś tutaj!
  • Strona Główna
  • Author archive for Kancelaria Fortuna ( Page 10 )

Zmiany w przepisach w tym zmiana - Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych. 08.09.2016 ZMIANY W PRZEPISACH W dniu 10 lipca 2015 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy - Kodeks

PRAWO MEDYCZNE Nowe wzory oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej Od dnia 10 kwietnia 2015 roku obowiązują nowe wzory oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, które stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia

I. ZMIANY W PRZEPISACH Rewolucja w prawie spadkowym Z dniem 18 października 2015 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

ZMIANY W PRZEPISACH Rozporządzenia w sprawie wzorców umów i uchwał spółek prawa handlowego. W dniu 14 stycznia 2015 r. wydane zostały rozporządzenia określające wzory umów i uchwał wykorzystywanych w działalności spółek jawnych, komandytowych

PRAWO MEDYCZNE Rozporządzenie dotyczące sposobu obliczania indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów W dniu 16 grudnia 2014 roku ogłoszono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów (Dz. U.

I. ZMIANY W PRZEPISACH Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Z dniem 01 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.

ZMIANY W PRZEPISACH Wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze Dnia 30 września 2014 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie

ZMIANY W PRZEPISACH Obniżenie wysokości odsetek ustawowych – projekt rozporządzenia Ministerstwo Sprawiedliwości opracowuje nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4

PRAWO MEDYCZNE Świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – zmiana rozporządzenia W dniu 07 listopada 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki

PRAWO MEDYCZNE Wyłączenie sprzętu rehabilitacyjnego spod egzekucji Z dniem 18 września 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.1091), która poszerza katalog przedmiotów wyłączonych spod