80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Przed podpisaniem umowy o pracę, pracodawca często decyduje się na przetestowanie potencjalnego pracownika podczas okresu próbnego. Nie oznacza to jednak, że nie musi mu za tę pracę zapłacić. Miałam rozpocząć nową pracę, jednak pracodawca

Według Kodeksu pracy co najmniej jedna część urlopu wypoczynkowego powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Niestety niektórzy pracodawcy odmawiają pracownikom udzielenia tak długiego urlopu. Czy mają do tego prawo? Pracuję

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników Zmiany w procedurze cywilnej Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Często prawodawcy decydują się na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji przez pracownika pod warunkiem, że pracownik pozostanie później zatrudniony w firmie przez określony czas. Co w przypadku, kiedy ta umowa zostanie zerwana? Pracodawca opłacił mój kurs

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego W związku z wejściem w życie z dniem 31 maja 2019 r. art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia

Z pytaniem o emeryturę pomostową i odprawę od zakładu pracy napisał do nas jeden z czytelników. Czy osoba, która ubiega się o emeryturę pomostową może nie dostać odprawy od zakładu pracy? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych W dniu 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r.

Premia od sprzedaży stanowi znaczną część wypłaty wielu pracowników. Jak prawidłowo ją obliczyć? Proszę o informację, jak prawidłowo wyliczać prowizje. Mam ustalone progi procentowe od sprzedaży, np. powyżej 30 tys. zł netto mam otrzymać 5

Duża część pracowników tymczasowych podczas szukania pracy korzysta z ofert agencji pracy. O ich funkcjonowanie zapytał nasz czytelnik. Czy agencja pracy tymczasowej może zawrzeć z pracownikiem tymczasowym umowę agencyjną? Czym charakteryzuje się taka umowa? Na pytanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników ZMIANY W REGULACJACH ZMIANY W PRZEPISACH O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 5