80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Duża część pracowników tymczasowych podczas szukania pracy korzysta z ofert agencji pracy. O ich funkcjonowanie zapytał nasz czytelnik. Czy agencja pracy tymczasowej może zawrzeć z pracownikiem tymczasowym umowę agencyjną? Czym charakteryzuje się taka umowa? Na pytanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników ZMIANY W REGULACJACH ZMIANY W PRZEPISACH O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 5

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników ZMIANY W REGULACJACH ZMIANY ZASAD USTALANIA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W PODMIOTACH LECZNICZYCH W dniu 25 października 2018 r. weszła w życie ustawa z

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników ZMIANY W REGULACJACH KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA W dniu 28 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników ZMIANY W REGULACJACH INTERNETOWE KONTO PACJENTA W dniu 8 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 20 lipca

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników ZMIANY W REGULACJACH NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA ULG NA PROWADZENIE NOWYCH INWESTYCJI W dniu 30 czerwca 2018 r. wchodzi w życie ustawa z

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników ZMIANY W REGULACJACH MONITORING W MIEJSCU PRACY W dniu 25 maja 2018 r. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 10

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem - maj 2018 opracowanym przez naszych prawników ZMIANY W REGULACJACH SKRÓCENIE TERMINÓW PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ W dniu 13 kwietnia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy -

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem - kwiecień 2018 opracowanym przez naszych prawników ZMIANY W REGULACJACH WCHODZI W ŻYCIE PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW W dniu 30 kwietnia 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy pięciu ustaw nazywanych

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem - marzec 2018 opracowanym przez naszych prawników ZMIANY W REGULACJACH NOWELIZACJA USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM W dniu 15 marca 2018 r. wchodzi w życie ustawa z