80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Kancelaria Fortuna, Autor w serwisie Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk - Strona 8 z 12

    Jesteś tutaj!
  • Strona Główna
  • Author archive for Kancelaria Fortuna ( Page 8 )

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem - luty 2018 opracowanym przez naszych prawników ZMIANY W REGULACJACH ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELĘ W dniu 1 marca 2018 r. wejdą w życie przepisy ustawy z 10

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 18/2017 opracowanym przez naszych prawników ZMIANY W REGULACJACH ZMIANY W ZAKRESIE OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO   Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 17/2017 opracowanym przez naszych prawników ZMIANY W REGULACJACH JEDEN RACHUNEK DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów ustawy z

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 16/2017 opracowanym przez naszych prawników ZMIANY W REGULACJACH ZMIANY W OPŁATACH ZA EGZEKUCJĘ ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH W dniu 28 października 2017 r. wchodzi w życie ustawa o

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 15/2017 opracowanym przez naszych prawników I. ZMIANY W REGULACJACH WZROST PŁACY MINIMALNEJ W dniu 15 września 2017 r. ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 14/2017 opracowanym przez naszych prawników 15.09.2017 I. ZMIANY W REGULACJACH ZWIĘKSZENIE UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW PRZY NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY Od 5 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy wprowadzone ustawą

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 12/2017 opracowanym przez naszych prawników 31.07.2017 I ZMIANY W REGULACJACH ZMIANA W ZAKRESIE PRZEDAWNIONYCH INFORMACJI UJAWNIANYCH PRZEZ REJESTRY DŁUŻNIKÓW Ustawa 7 kwietnia 2017 r. o zmianie

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 13/2017 opracowanym przez naszych prawników 29.08.2017 I. ZMIANY W REGULACJACH ZWIĘKSZENIE KWOTY JEDNORAZOWYCH ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH W dniu 12 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa z

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 11/2017 opracowanym przez naszych prawników 17.07.2017 I ZMIANY W PRZEPISACH ZMIANY W ZASADACH ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życia ustawa

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 10/2017 opracowanym przez naszych prawników 20.06.2017 I. ZMIANY W PRZEPISACH USTAWA O ROSZCZENIACH O NAPRAWIENIE SZKODY WYRZĄDZONEJ PRZEZ NARUSZENIE PRAWA KONKURENCJI W dniu 27 czerwca 2017