80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

    Jesteś tutaj!
  • Strona Główna
  • Author archive for Kancelaria Fortuna ( Page 3 )

I. ZMIANY W REGULACJACHNOWELIZACJA USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM Zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw przesunęły termin wejścia

Przypominamy, iż w 2019 roku do polskiego porządku prawnego weszła ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062). Ustawa nakłada  obowiązki dotyczące

Przedłużające się zwolnienie to problem dla pracodawcy, ale czy może być powodem zwolnienia? Co do zasady pracownik podlega ochronie przed wypowiedzeniem stosunku pracy podczas usprawiedliwionej nieobecności, ale ochrona ta jednak nie jest tu

Przypominamy, iż w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2021 r. obowiązkowe jest stosowanie zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów

I. ZMIANY W REGULACJACHNOWELIZACJA USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYMW dniu 21 stycznia 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.Zmiany dotyczą m.in. zasad pierwszeństwa w ruchu drogowym. Nowelizacja

Ochrona przedemerytalna to prawo pracownika i obowiązek, ale i obciążenie dla pracodawcy. Niestety, nie zawsze można się jej domagać. Szczegóły reguluje Kodeks pracy. Pracowałem jako ochroniarz na umowę o pracę na czas określony do 31.12.2020. Mam

Przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej - na podmioty gospodarki narodowej został nałożony obowiązek przekazywania nieodpłatnie danych dotyczących prowadzonej

I. ZMIANY W REGULACJACH OCHRONA KONSUMENCKA DLA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  W dniu 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie część przepisów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w

Czy pracownik może domagać się krótszego okresu wypowiedzenia? Tak, ale przepisy prawa przewidują taką możliwość w ściśle określonych sytuacjach. - Pracodawca zmienia siedzibę firmy - to samo miasto, ale drugi koniec, bardzo daleko. Oznacza

I. ZMIANY W REGULACJACH TRWAJĄ PRACE NAD ZMIANĄ ZASAD OPODATKOWANIA SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH W dniu 28 października 2020 r. Sejm uchwalił zmiany dotyczące ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy