80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Czy w czasach pandemii możemy odmówić udziału w firmowej imprezie? Sprawa nie jest prosta. Wszystko zależy od tego, jaki jest charakter tego spotkania i czy możemy powołać się... art. 210 § 1 Kodeksu pracy. - Poinformowano

Walka z pandemią, w tym wprowadzenie pracy zdalnej, w żadnym wypadku nie zwalnia administratora danych czy podmiotu przetwarzającego dane osobowe, a więc pracodawcy z obowiązku zapewnienia należytej ochrony tychże danych. Dzieje się tak, choć pracownicy pracują u siebie w domu.

I. Zmiany w regulacjach Tarcza antykryzysowa 3.0 W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku

Rozwiązanie umowy o pracę niesie za sobą sporo obowiązków zarówno po stronie pracodawcy, jak i po stronie pracownika. Co z urlopem czy obowiązkiem świadczenia pracy? Tym trudniej, gdy rozstanie nie odbywa się w zgodzie i pracownik rozważa odwołanie

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników - Biuletyn z 27.04.2020 r. I. Zmiany w regulacjach Termin rozliczenia PIT za 2019 r. Co istotne - ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19

Informujemy, w dniu 15 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Ustawodawca przewidział

Obecna sytuacja związana z wprowadzeniem stanu epidemii, wysiłki Skarbu Państwa jak i obywateli aby sprostać rzeczywistości i zahamować liczbę zachorowań, stanową ogromne wyzwanie dla budżetu zarówno publicznego jak i prywatnego. Ekonomiści już teraz

Osoby, których bliscy obecnie znajdują się w szpitalu często napotykają na ograniczenia informacyjne dotyczące ich bliskich, w tym czy osoby takie zostały poddane hospitalizacji. Warto więc znać przepisy jakie mają zastosowanie w tej

Szanowni Państwo, W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Główny Inspektor Pracy wydał wytyczne w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń

Na stronie Kancelarii ukazała się informacja o Oświadczeniu Przewodniczącej Europejskiej Rady Ochrony Danych w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19 przyjęte w dniu 19 marca 2020 r. W dokumencie tym wskazano