80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

biuletyn-2

Alert – Obowiązek statystyczny podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej – na podmioty gospodarki narodowej został nałożony obowiązek przekazywania nieodpłatnie danych dotyczących prowadzonej przez te podmioty działalności oraz jej wyników zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej. Obowiązek dotyczy m. in. podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W związku z powyższym przypominamy o obowiązujących w 2021 r. terminach przekazywania danych za rok 2020 dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Informacje o podmiotach zobowiązanych, zakresie przekazywanych danych oraz terminach znajdują się w załączonym pliku. Pełne informacje dotyczące obowiązku sprawozdawczego za rok 2020 ujęte zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2366, z późn. zm.).