80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Kancelaria Fortuna, Autor w serwisie Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk - Strona 11 z 12

    Jesteś tutaj!
  • Strona Główna
  • Author archive for Kancelaria Fortuna ( Page 11 )

ZMIANY W PRZEPISACH Zmiany w ustawie o rachunkowości Z dniem 5 września 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2014 r. poz. 1100).

ZMIANY W PRZEPISACH Nowe wzory formularzy w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych Z dniem 12 lipca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. (Dz.U.2014.924) w sprawie

PRAWO MEDYCZNE Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Naczelna Rada Lekarska nie posiada legitymacji do zaskarżania przepisów o konkursach ofert na świadczenia opieki zdrowotnej organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia Powyższe stwierdzenie wynika z postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca

ZMIANY W PRZEPISACH Uproszczenie sprawozdań finansowych dla jednostek mikro W dniu 10 czerwca 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął nowelizację ustawy o rachunkowości zakładającą uproszczenie sprawozdań finansowanych dla jednostek mikro. Nowelizacja ustawy o rachunkowości jest

PRAWO MEDYCZNE Zwrot kosztów leczenia za granicą W dniu 10 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział I Cywilny wydał jeden z pierwszych wyroków w przedmiocie zwrotu kosztów leczenia za granicą. Na rzecz powoda-ubezpieczonego zasądzono od Narodowego Funduszu Zdrowia kwotę

I. ZMIANY W PRZEPISACH Nowelizacja dotycząca karalności przestępstw seksualnych wobec dzieci Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.538) została opublikowana w dniu

PRAWO MEDYCZNE Izba aptekarska na prawach strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia zgodności z prawem działań podmiotów prowadzących apteki W dniu 27 marca 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę Okręgowej

Aktualności Prawo medyczne Nowe progi w konkursach na udzielanie świadczeń zdrowotnych Z dniem 16 kwietnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.423). Ustawa ta nowelizuje

ZMIANY W PRZEPISACH Nowelizacja ustawy o lasach W dniu 6 marca 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o lasach uchwalona przez Sejm dnia 24 stycznia 2014 roku. Podstawowym celem ustawy jest zmiana

I.    ZMIANY W PRZEPISACH Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat W dniu 20 marca