80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Obecna sytuacja związana z wprowadzeniem stanu epidemii, wysiłki Skarbu Państwa jak i obywateli aby sprostać rzeczywistości i zahamować liczbę zachorowań, stanową ogromne wyzwanie dla budżetu zarówno publicznego jak i prywatnego. Ekonomiści już teraz

Osoby, których bliscy obecnie znajdują się w szpitalu często napotykają na ograniczenia informacyjne dotyczące ich bliskich, w tym czy osoby takie zostały poddane hospitalizacji. Warto więc znać przepisy jakie mają zastosowanie w tej

Szanowni Państwo, W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Główny Inspektor Pracy wydał wytyczne w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń

Na stronie Kancelarii ukazała się informacja o Oświadczeniu Przewodniczącej Europejskiej Rady Ochrony Danych w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19 przyjęte w dniu 19 marca 2020 r. W dokumencie tym wskazano

Szanowni Państwo, W związku z podejmowaniem w całej Europie różnorodnych środków, celem ograniczenia i złagodzenia skutków pandemii COVID-19, Europejska Rada Ochrony Danych wydała oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych. Ochrona danych osobowych nie

Szanowni Państwo, Z uwagi na istniejące zagrożenie epidemiczne, Urząd Zamówień Publicznych wydał komunikat, w którym zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej także w postępowaniach o wartości poniżej

Dzień dobry Informuję o ograniczeniach stosowania regulacji dotyczących czasu pracy kierowców wprowadzonych w związku z koronawirusem: przez Ministra Infrastruktury i opublikowanych na stronach internetowych Ministerstwa w drodze komunikatu Zgodnie z Komunikatem odstępstwa od

Ogłoszenie przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 spowodowało, że z dnia na dzień ogromna rzesza przedsiębiorców została zmuszona do zaprzestania dotychczas prowadzonej działalności. W związku z tym,

Czy koronawirus można uznać za „siłę wyższą”? Czytając różne umowy dość często można napotkać w nich klauzulę która jest opisana „Siła wyższa”. Strony umowy opisują w niej co stanie się z realizacją umowy

Słowo „koronawirus” odmieniane jest we wszystkich przypadkach. Mądre głowy w telewizji analizują jaki wpływ na gospodarkę będzie miała epidemia, jak należy pomóc przedsiębiorcom i czy dojdzie do masowych zwolnień pracowników oraz upadłości firm.