80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

LECZENIE KORONAWIRUSA - Czy jest możliwość leczenia produktami leczniczymi, które nie zostały zarejetrowane w tym, ale w celu leczenia innych chorób? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa farmaceutycznego aby produkt leczniczy mógł znaleźć się

Co do zasady umowa zlecenia oznacza, że płacone jest zleceniobiorcy z wykonane usługi. Zleceniobiorca nie podlega też ochronie przewidzianej w kodeksie pracy. Z drugiej jednak strony, umowa zlecenia jest umową starannego działania a