80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Windykacja należności - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Zajmujemy się obsługą windykacji wierzytelności

Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA od wielu lat zajmuje się obsługą windykacji wierzytelności zarówno dla małych podmiotów gospodarczych, które mają do wyegzekwowania kilka należności o kwotach od kilkuset do kilku tysięcy złotych, jak i dla większych organizacji które potrzebują wsparcia w realizacji dochodzenia należności od dłużnika w tysiącach spraw lub gdy sprawa dotyczy długu rzędu kilku czy kilkunastu milionów złotych.

Przed podjęciem się prowadzenia sprawy dokonujemy jej wstępnej oceny dla wierzyciela. Zostaje on poinformowany o mocnych i słabych stronach zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, określamy wspólnie ścieżkę dochodzenia należności. Przygotowujemy wezwania do zapłaty oraz pomagamy we wpisaniu dłużnika do rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej. Pomagamy negocjować sposób spłaty wierzytelności, opracowujemy dokumenty porozumień i ugód, nadzorujemy ich wykonanie.

Prowadzimy szkolenia dla klientów w zakresie dochodzenia wierzytelności, opracowujemy regulaminy wewnętrzne w tym zakresie. Z naszego doświadczenia wynika, że kluczowe dla zwiększenia szansy wierzyciela na odzyskanie wierzytelności jest odpowiednio szybka reakcja oraz prawidłowa dokumentacja. W tym celu wskazane jest aby opracował on procedury zabezpieczenia swoich należności od momentu podpisania umowy, poprzez wydanie towaru, sposobu przekazania faktury a następnie skierowania wezwania do zapłaty.

DLA FIRM

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

OBŁUGA PRAWNA FIRM

Jeśli masz pytania lub chcesz zasięgnąć naszych porad dotyczących obsługi prawnej firm - umów się na spotkanie w naszej kancelarii. Zadzwoń i umów spotkanie: 58 340 47 63

Czy wiesz że obecnie obowiązujące przepisy dają Ci możliwość odzyskania od dłużnika kwoty nawet do 100 euro (wysokość jest uzależniona od wartości świadczenia pieniężnego) tytułem zwrotu kosztów odzyskiwania należności? Wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę. Potrafimy dochodzić również tych należności aby nasz klient nie ponosił strat wynikających z dochodzenia swoich praw.

W przypadku gdy tzw. miękka windykacja zawodzi korzystamy z wszystkich możliwych i przewidzianych prawem sposobów dochodzenia wierzytelności – składamy pozwy w elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym, upominawczym, uzyskujemy klauzulę wykonalności na akt notarialny w którym dłużnik poddał się egzekucji. Potrafimy wykorzystać lub stworzyć przewagę w dochodzeniu wierzytelności w sytuacji w której nasz klient ma zabezpieczenie w postaci weksla, zastawu czy hipoteki.

Nie ograniczamy się wyłącznie do prowadzenia prostych spraw windykacyjnych, gdzie należność jest bezsporna. Podejmujemy się również spraw które mają skomplikowany stan faktyczny oraz wymagają przeprowadzenia szeregu dowodów, w dowodów z opinii biegłych, zeznań świadków. Reprezentujemy klienta na wszystkich etapach postępowania sądowego poprzez sądy obu instancji, a jeśli w danej sprawie możliwe jest złożenie skargi kasacyjnej to również przed Sądem Najwyższym.

Windykacja należności

  • Mamy doświadczenie prowadzenia spraw na etapie postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości, majątku ruchomego, potrafimy reagować na działania dłużnika zmierzające do ukrycia majątku.
  • W przypadku bezskutecznego dochodzenia należności od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kierujemy roszczenia do członków jej zarządu.
  • Dbamy o zabezpieczenie interesów klienta aby nie doszło na żadnym etapie sprawy do przedawnienia jego roszczenia.
  • Prowadzimy windykację należności na terenie całego kraju, bez znaczenia jest czy dłużnik znajduje się na terenie Krakowa, Warszawy, Poznania czy Szczecina. Współpracujemy z prawnikami, którzy uczestniczą w rozprawach bez względu na miejsce ich prowadzenia.
  • Klient na bieżąco otrzymuje informację o stanie sprawy oraz planowanych działaniach.
  • Stosujemy elastyczne plany wynagrodzenia za prowadzenie spraw, dostosowane do możliwości i potrzeb klienta oraz uwzględniające stopień ich skomplikowania.

USŁUGI PRAWNICZE DLA FIRM
I OSÓB FIZYCZNYCH