80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Prawo energetyczne - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Podstawowym aktem prawnym w zakresie prawa energetycznego jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, która określa m.in. zasady kształtowania polityki energetycznej, zasady działalności przedsiębiorstw energetycznych – ich prawa i obowiązki oraz zasady przyznawania koncesji, organy w sprawach gospodarki paliwami i energią. Regulacje dotyczące energetyki można znaleźć również w szeregu innych ustaw, jak m.in. ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawa o efektywności energetycznej,

Jesteś przedsiębiorcą energetycznym i

zawierasz umowy na dostarczanie paliw gazowych i energii?

Zgodnie z art. 5 ustawy dostarczanie paliw gazowych lub energii odbywa się na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji i umowy o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych lub umowy o świadczenie usług skraplania gazu. Ustawa wskazuje, szereg wymogów, jakie muszą spełniać zawierane umowy, jakie kwestie muszą zostać w nich uregulowane i jakie muszą zawierać informacje. Możemy pomóc w konstruowaniu stosownych umów, spełniających wszelkie kryteria ustawowe, zawierających jednocześnie odpowiednie zapisy zabezpieczające interesy stron.

DLA FIRM

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

OBŁUGA PRAWNA FIRM

Jeśli masz pytania lub chcesz zasięgnąć naszych porad dotyczących obsługi prawnej firm - umów się na spotkanie w naszej kancelarii. Zadzwoń i umów spotkanie: 58 340 47 63

Mamy doświadczenie w przygotowywaniu projektów umów, negocjowaniu i opiniowaniu wszelkich rodzajów umów z zakresu energetyki, w związku z czym oferujemy swoją pomoc. Pomożemy także przygotować stosowne wzorce umowne.

Jakie rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej wymagają uzyskania koncesji?

Ustawa Prawo energetyczne wskazuje szczegółowo katalog rodzajów działalności gospodarczej, której wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. Znajduje się w nim m.in. wytwarzanie paliw lub energii, z pewnymi wyjątkami, przesyłanie lub dystrybucji paliw lub energii (ustawa przewiduje jednak wyjątki w tym zakresie), obrót paliwami lub energią, z wyłączeniami uregulowanymi ustawowo. Podmiot, występujący o uzyskanie koncesji musi spełnić szereg wymagań.

Czy działalność gospodarcza, którą chcesz wykonywać wymaga uzyskania koncesji, czy też podlega ustawowymi wyłączeniom?

Możemy pomóc Ci w zakresie poczynienia stosownych ustaleń, a w razie konieczności uzyskania koncesji – pomożemy w przejściu procedury jej uzyskania, tak by dochować wszelkich niezbędnych formalności.

W Twojej sprawie toczy się postępowanie przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, bądź innym organem administracji publicznej?

Możemy reprezentować Cię w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także przed innymi organami administracji publicznej w postępowaniach z zakresu energetyki.

Czy wiesz, że co do zasady do postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego? Ustawa przewiduje jednak wyjątek w tym zakresie – odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu antymonopolowego w określonym terminie, a postępowania z tych odwołań i zażaleń toczą się zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Istotne jest zatem, aby zastosować prawidłową procedurę – administracyjną bądź cywilną oraz złożyć odwołanie bądź zażalenie w ustawowo określonym terminie. Dlatego ważna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który dopełni wszelkich formalności.

Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa energetycznego. Zajmujemy się obsługą podmiotów gospodarczych, będących przedsiębiorcami energetycznymi. Oferujemy stałą obsługę prawną w zakresie negocjacji warunków umów i tworzenia ich projektów, uzyskiwania niezbędnych koncesji. Mamy także doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz w innych postępowaniach z zakresu energetyki. Pracownicy Kancelarii do każdej sprawy podchodzą z pełnym profesjonalizmem oraz wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie dążą do uzyskania jak najbardziej korzystnych dla Klientów rozstrzygnięć.

USŁUGI PRAWNICZE DLA FIRM
I OSÓB FIZYCZNYCH