80-433 Gdańsk, ul. Zawiszy Czarnego 6/1 58 340 47 63 Email: kancelaria@fortuna-krp.pl

Prawo cywilne - Kancelaria Radcy Prawnego Fortuna Gdańsk

Prawo cywilne stanowi obszerną gałąź prawa, regulującą stosunki pomiędzy równorzędnymi podmiotami.

Przepisy prawa cywilnego umiejscowione są w wielu aktach prawnych, z których podstawowym jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Ze względu na mnogość regulowanych kwestii prawo cywilne ulega wewnętrznym podziałom. Już sam kodeks cywilny dzieli się na księgi, z których I – Część ogólna odnosi się do wszystkich działów prawa cywilnego, zaś każda z pozostałych III ksiąg obejmuje inny obszar stosunków społecznych – własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania oraz spadki.

Skontaktuj się z nami

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz pytania lub chcesz zasięgnąć naszych porad dotyczących obsługi prawnej firm - umów się na spotkanie w naszej kancelarii. Zadzwoń i umów spotkanie: 58 340 47 63

Ponadto można wyróżnić dziedziny prawa cywilnego, które uregulowane zostały w przepisach odrębnych, jak prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo pracy, prawo handlowe, czy prawo autorskie i prawo własności przemysłowej. Podział ten pokazuje jak bogatą dziedzinę stanowi prawo cywilne, a zarazem jak trudną do samodzielnego zgłębienia. Co istotne, prawo cywilne znajduje zastosowanie zarówno do osób fizycznych, osób prawnych jak i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w związku z czym każdy może być podmiotem prawa cywilnego.

Czy pomoc prawna jest mi potrzebna w sprawie rozwodowej?

Sąd do podjęcia decyzji o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód musi mieć pewność, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, a orzeczenie rozwodu nie odbije się negatywnie na dobru wspólnych małoletnich dzieci małżonków oraz nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jeśli zatem rozwodu chce tylko jedna ze stron udowodnienie, że spełnione zostały przesłanki do jego orzeczenia, może okazać się utrudnione. Co do zasady sąd orzekając rozwód orzeka, czy i kto ponosi winę za rozkład pożycia. Należy mieć na uwadze, że wyrok orzekający rozwód nie ogranicza się do stwierdzenia rozwodu, lecz może regulować także kwestie związane m.in. z władzą rodzicielską, kontaktem z dzieckiem, alimentami, czy podziałem majątku. Zadając sobie pytanie, czy potrzebuję pomocy prawnej do uzyskania rozwodu, warto pamiętać, że w sytuacjach, w których małżonkowie mają problem z komunikacją, osiągnięcie porozumienia w kwestii warunków rozwodu może okazać się utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe, wówczas uzyskanie profesjonalnego wsparcia prawnego jest niezwykle pomocne.

Odziedziczyłeś spadek bądź chcesz dokonać darowizny?

Jeśli odziedziczyłeś spadek, ale masz wątpliwości, jak załatwić wszelkie kwestie formalne, dowiedziałeś się, że nie jesteś jedynym spadkobiercą i będziesz musiał dzielić nieruchomość z innymi osobami, możemy pomóc Ci uregulować wszelkie formalności. Planujesz dokonać darowizny bądź spodziewasz się jej otrzymania, ale nie wiesz jakie będą skutki podatkowe takich czynności? Możemy wyjaśnić wszelkie wątpliwości i pomóc dokonać czynności w sposób prawidłowy, który nie narazi Cię na negatywne konsekwencje.

Czy wiesz, że istnieją sytuacje, w których możesz wezwać podmiot posługujący się nazwą łudząco podobną do nazwy Twojego przedsiębiorstwa, zaniechania czynu nieuczciwej konkurencji i naruszającego dobra osobiste?

Jeśli ktoś wprowadza do obrotu nazwę działalności, którą wcześniej posługiwał się już inny podmiot, jego działanie może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli wprowadzone przez niego oznaczenie może wprowadzić klientów w błąd, co do jego tożsamości.

Twój dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, bądź nienależycie wykonał umowę?

Masz prawo dochodzić wierzytelności przysługujących Ci z tytułu zawieranych umów oraz egzekwować ich należyte wykonanie. Oferujemy kompleksową pomoc zarówno na etapie próby polubownego załatwienia sprawy jak i na etapie sądowym.

Od wielu lat udzielamy pomocy prawnej zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym w wielu dziedzinach prawa cywilnego. Do każdej sprawy podchodzimy profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem, by jak najlepiej wyjaśnić każdemu Klientowi wszelkie wątpliwości, pomóc przy dokonywaniu mniej lub bardziej skomplikowanych czynności prawnych, a także wesprzeć Klienta w toku postępowania sądowego. Prowadziliśmy wiele spraw dotyczących stosunków cywilnoprawnych – rozwody, roszczenia z umów, postępowania spadkowe, naruszenia dóbr osobistych czy znaków towarowych oraz reprezentowaliśmy Klientów na rozprawach sądowych, by chronić ich prawa i jak najlepiej dbać o ich interesy.

USŁUGI PRAWNICZE DLA FIRM
I OSÓB FIZYCZNYCH