kancelaria

Biuletyn – 12.2020

I. ZMIANY W REGULACJACH OCHRONA KONSUMENCKA DLA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  W dniu 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie część przepisów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495), które pozwalają w określonych sytuacjach i w pewnym zakresie na dysponowanie …

Biuletyn – 12.2020 Czytaj więcej »

biuletyn-2

Biuletyn – 11.2020

I. ZMIANY W REGULACJACH TRWAJĄ PRACE NAD ZMIANĄ ZASAD OPODATKOWANIA SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH W dniu 28 października 2020 r. Sejm uchwalił zmiany dotyczące ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Proces …

Biuletyn – 11.2020 Czytaj więcej »