Joanna Bieschke

Alert – zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

Przypominamy, iż w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2021 r. obowiązkowe jest stosowanie zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666, z późn. zm.).  Nowe rozporządzenie wprowadziło istotne zmiany w …

Alert – zasady prowadzenia dokumentacji medycznej Czytaj więcej »

Biuletyn I.2021

I. ZMIANY W REGULACJACHNOWELIZACJA USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYMW dniu 21 stycznia 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.Zmiany dotyczą m.in. zasad pierwszeństwa w ruchu drogowym. Nowelizacja zakłada, że pierwszeństwo przed pojazdami będzie miał zarówno pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych, jak i pieszy wchodzący na to przejście. …

Biuletyn I.2021 Czytaj więcej »

Umowa czasowa, a ochrona przedemerytalna ARTYKUŁ TRÓJMIASTO.PL

Ochrona przedemerytalna to prawo pracownika i obowiązek, ale i obciążenie dla pracodawcy. Niestety, nie zawsze można się jej domagać. Szczegóły reguluje Kodeks pracy. Pracowałem jako ochroniarz na umowę o pracę na czas określony do 31.12.2020. Mam 62 lata. Brakuje mi 2,5 roku do emerytury. Pracodawca uznał, iż nie przedłuży mi umowy, bo… nie. Czy Kodeks pracy chroni takie …

Umowa czasowa, a ochrona przedemerytalna ARTYKUŁ TRÓJMIASTO.PL Czytaj więcej »

biuletyn-2

Alert – Obowiązek statystyczny podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej – na podmioty gospodarki narodowej został nałożony obowiązek przekazywania nieodpłatnie danych dotyczących prowadzonej przez te podmioty działalności oraz jej wyników zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej. Obowiązek dotyczy m. in. podmiotów wykonujących działalność leczniczą. …

Alert – Obowiązek statystyczny podmiotów wykonujących działalność leczniczą Czytaj więcej »

biuletyn

Krótszy okres wypowiedzenia. Co może pracownik? – ARTYKUŁ TRÓJMIASTO.PL

Czy pracownik może domagać się krótszego okresu wypowiedzenia? Tak, ale przepisy prawa przewidują taką możliwość w ściśle określonych sytuacjach. – Pracodawca zmienia siedzibę firmy – to samo miasto, ale drugi koniec, bardzo daleko. Oznacza to dla mnie znaczącą uciążliwość – znaczna odległość do przejechania, spore wydłużenie czasu dojazdu, a mam małe dziecko. W umowie mam wpisane – miejsce …

Krótszy okres wypowiedzenia. Co może pracownik? – ARTYKUŁ TRÓJMIASTO.PL Czytaj więcej »

Impreza integracyjna w czasach pandemii – artykuł trójmiasto.pl

Czy w czasach pandemii możemy odmówić udziału w firmowej imprezie? Sprawa nie jest prosta. Wszystko zależy od tego, jaki jest charakter tego spotkania i czy możemy powołać się… art. 210 § 1 Kodeksu pracy. – Poinformowano nas, że firma planuje zorganizować w najbliższym czasie spotkanie integracyjne połączone z podsumowaniem wyników. W obecnej sytuacji, czyli w dobie pandemii, obawiam się udziału w takich spotkaniach. …

Impreza integracyjna w czasach pandemii – artykuł trójmiasto.pl Czytaj więcej »

Kto odpowiada za ochronę danych osobowych, gdy pracujemy zdalnie? – artykuł trójmiasto.pl

Walka z pandemią, w tym wprowadzenie pracy zdalnej, w żadnym wypadku nie zwalnia administratora danych czy podmiotu przetwarzającego dane osobowe, a więc pracodawcy z obowiązku zapewnienia należytej ochrony tychże danych. Dzieje się tak, choć pracownicy pracują u siebie w domu. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że reguły i obowiązki leżące po stronie pracodawcy nie oznaczają, że pracownik jest wolny od obowiązków. – Pracuję w księgowości …

Kto odpowiada za ochronę danych osobowych, gdy pracujemy zdalnie? – artykuł trójmiasto.pl Czytaj więcej »

biuletyn-2

Wypowiedzenie przy umowie na czas określony – ARTYKUŁ TRÓJMIASTO.PL

Rozwiązanie umowy o pracę niesie za sobą sporo obowiązków zarówno po stronie pracodawcy, jak i po stronie pracownika. Co z urlopem czy obowiązkiem świadczenia pracy? Tym trudniej, gdy rozstanie nie odbywa się w zgodzie i pracownik rozważa odwołanie do sądu pracy. Jestem na wypowiedzeniu miesięcznym, złożonym przez pracodawcę (umowa na czas określony). Jaki artykuł powinien być zastosowany na świadectwie pracy? …

Wypowiedzenie przy umowie na czas określony – ARTYKUŁ TRÓJMIASTO.PL Czytaj więcej »

Wypowiedzenie umowy o pracę bez uzasadnienia – ARTYKUŁ TRÓJMIASTO.PL

Wypowiedzenie umowy o pracę bywa niemiłym zaskoczeniem. Nic dziwnego, że w takiej sytuacji większość pracowników chce poznać powód tej decyzji. Z dnia na dzień dostałam dwutygodniowe wypowiedzenie z pracy. Na piśmie, pod przyczyną wypowiedzenia, pracodawca nie napisał wyjaśnienia. Po dwukropku widnieje: nie dotyczy. Zostałam tylko poinformowana ustnie, iż owa sytuacja następuje, gdyż pracownica przebywająca parę miesięcy na zwolnieniu …

Wypowiedzenie umowy o pracę bez uzasadnienia – ARTYKUŁ TRÓJMIASTO.PL Czytaj więcej »

Praca na wysokości bez badań profilaktycznych – ARTYKUŁ TRÓJMIASTO.PL

Zdarza się, że w trakcie pracy pracodawca prosi nas o wykonanie dodatkowych obowiązków. Warto pamiętać, że niektórych z nich nie możemy wykonywać bez dodatkowych badań lub przeszkoleń. W takiej sytuacji znalazł się nasz czytelnik. Od kilku lat pracuję na stacji paliw jako wydawca/sprzedawca paliw. Niedawno pracodawca dodał nam nowy obowiązek – mamy kontrolować, czy pod koniec pracy kierowców ich …

Praca na wysokości bez badań profilaktycznych – ARTYKUŁ TRÓJMIASTO.PL Czytaj więcej »