Joanna Bieschke

biuletyn-2

Alert – Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie terminu przechowywania dokumentacji medycznej

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w związku z docierającymi sygnałami dotyczącymi interpretacji przepisów regulujących przechowywanie dokumentacji medycznej. Przeczytamy w nim m.in. o okresach przechowywania, zasadach niszczenia, kwestii odbioru dokumentacji medycznej oraz o jej digitalizacji. Ministerstwo przypomina, iż podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. …

Alert – Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie terminu przechowywania dokumentacji medycznej Czytaj więcej »

BIULETYN IX 2021

I. Zmiany w regulacjach Ustawa o e-doręczeniach Z dniem 5 października 2021 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2320). Ustawa określa m.in. zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej. Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, iż …

BIULETYN IX 2021 Czytaj więcej »

Czy szef może odwołać nasz urlop?

Planujemy urlop, pracodawca wyraża zgodę, rezerwujemy wyjazd i… pracodawca zmienia zdanie. Czy można przesunąć termin urlopu bez naszej zgody? Nie, ale… Czasem będzie musiał rozstrzygnąć sąd. – Zgłosiłem chęć wzięcia urlopu wypoczynkowego w lipcu – pisząc e-mail z dokładnymi datami do swojego dyrektora. Otrzymałem e-mail zwrotny: „potwierdzam”. Poczyniłem więc kroki, by sfinalizować rezerwację na wypoczynek za granicą. …

Czy szef może odwołać nasz urlop? Czytaj więcej »

biuletyn-2

Biuletyn V.2021

I. ZMIANY W REGULACJACHNOWELIZACJA USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM Zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw przesunęły termin wejścia w życie przepisów dotyczących elektronizacji Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zgodnie z powyższą zmianą, od 1 lipca 2021 r. wszystkie wnioski kierowane do …

Biuletyn V.2021 Czytaj więcej »

prawo ksiega

Alert – Certyfikat zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Przypominamy, iż w 2019 roku do polskiego porządku prawnego weszła ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062). Ustawa nakłada  obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Większość przepisów powyższej ustawy obowiązuje od 20 września 2019 r., natomiast pozostała część miała wejść w życie stopniowo. Przypominamy, …

Alert – Certyfikat zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Czytaj więcej »

prawo ksiega

Zwolnienie na zwolnieniu. Co na to prawo? ARTYKUŁ TRÓJMIASTO.PL

Przedłużające się zwolnienie to problem dla pracodawcy, ale czy może być powodem zwolnienia? Co do zasady pracownik podlega ochronie przed wypowiedzeniem stosunku pracy podczas usprawiedliwionej nieobecności, ale ochrona ta jednak nie jest tu absolutna. – Pracuję w wielkiej firmie Skarbu Państwa. Mamy nowego dyrektora. Obecnie jestem po operacji i na tak zwanym potocznie L-4. Będę na nim, …

Zwolnienie na zwolnieniu. Co na to prawo? ARTYKUŁ TRÓJMIASTO.PL Czytaj więcej »

Alert – zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

Przypominamy, iż w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2021 r. obowiązkowe jest stosowanie zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666, z późn. zm.).  Nowe rozporządzenie wprowadziło istotne zmiany w …

Alert – zasady prowadzenia dokumentacji medycznej Czytaj więcej »

Biuletyn I.2021

I. ZMIANY W REGULACJACHNOWELIZACJA USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYMW dniu 21 stycznia 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.Zmiany dotyczą m.in. zasad pierwszeństwa w ruchu drogowym. Nowelizacja zakłada, że pierwszeństwo przed pojazdami będzie miał zarówno pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych, jak i pieszy wchodzący na to przejście. …

Biuletyn I.2021 Czytaj więcej »

Umowa czasowa, a ochrona przedemerytalna ARTYKUŁ TRÓJMIASTO.PL

Ochrona przedemerytalna to prawo pracownika i obowiązek, ale i obciążenie dla pracodawcy. Niestety, nie zawsze można się jej domagać. Szczegóły reguluje Kodeks pracy. Pracowałem jako ochroniarz na umowę o pracę na czas określony do 31.12.2020. Mam 62 lata. Brakuje mi 2,5 roku do emerytury. Pracodawca uznał, iż nie przedłuży mi umowy, bo… nie. Czy Kodeks pracy chroni takie …

Umowa czasowa, a ochrona przedemerytalna ARTYKUŁ TRÓJMIASTO.PL Czytaj więcej »