admin

biuletyn

Biuletyn – 06.2020

I. Zmiany w regulacjach Tarcza antykryzysowa 3.0 W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwana potocznie tarczą antykryzysową 3.0. Poniżej opisane zostaną pokrótce najważniejsze zmiany: uchylona została regulacja, na mocy której …

Biuletyn – 06.2020 Czytaj więcej »

Biuletyn – 04.2020

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem opracowanym przez naszych prawników – Biuletyn z 27.04.2020 r. I. Zmiany w regulacjach Termin rozliczenia PIT za 2019 r. Co istotne – ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19 nie przesunęła terminu na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. Złożenie zeznania po dniu 30 kwietnia 2020 …

Biuletyn – 04.2020 Czytaj więcej »

prawo ksiega

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Informujemy, w dniu 15 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Ustawodawca przewidział jednak, że podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych mogą prowadzić dokumentację zgodnie z dotychczasowymi przepisami do dnia 31 grudnia 2020 r., zaś dysponenci zespołów …

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Czytaj więcej »

KORONAWIRUS – UMOWNE KLAUZULE WALORYZACYJNE ORAZ WALORYZACJA SĄDOWA W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ

Obecna sytuacja związana z wprowadzeniem stanu epidemii, wysiłki Skarbu Państwa jak i obywateli aby sprostać rzeczywistości i zahamować liczbę zachorowań, stanową ogromne wyzwanie dla budżetu zarówno publicznego jak i prywatnego. Ekonomiści już teraz wskazują, że poniesione wydatki i zwiększenie podaży pieniądza w krótkim czasie doprowadzi do znacznego skoku inflacji, czyli mówiąc prostym językiem do spadku …

KORONAWIRUS – UMOWNE KLAUZULE WALORYZACYJNE ORAZ WALORYZACJA SĄDOWA W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ Czytaj więcej »

covid-19

Koronawirus a prawo do informacji o osobie bliskiej i jej stanie zdrowia, kwarantannie

Osoby, których bliscy obecnie znajdują się w szpitalu często napotykają na ograniczenia informacyjne dotyczące ich bliskich, w tym czy osoby takie zostały poddane hospitalizacji. Warto więc znać przepisy jakie mają zastosowanie w tej sprawie, w tym szczególne rozwiązania dotyczące osób znajdujących się w szpitalu. Samemu trzeba również pamiętać o tym, że jeśli znajdziemy się w …

Koronawirus a prawo do informacji o osobie bliskiej i jej stanie zdrowia, kwarantannie Czytaj więcej »

Koronawirus a kierowanie pracowników na profilaktyczne badania lekarskie. Wytyczne Głównego Inspektora Pracy

Szanowni Państwo, W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Główny Inspektor Pracy wydał wytyczne w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wśród zaleceń znalazły się: Zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego.Nie …

Koronawirus a kierowanie pracowników na profilaktyczne badania lekarskie. Wytyczne Głównego Inspektora Pracy Czytaj więcej »

ochrona danych

KORONAWIRUS A KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na stronie Kancelarii ukazała się informacja o Oświadczeniu Przewodniczącej Europejskiej Rady Ochrony Danych w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19 przyjęte w dniu 19 marca 2020 r. W dokumencie tym wskazano między innymi, że nawet w tych wyjątkowych czasach administrator i podmiot przetwarzający muszą zapewnić ochronę danych osobowych osób, których dane dotyczą. W …

KORONAWIRUS A KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Czytaj więcej »

ochrona danych

Ochrona danych osobowych w dobie wirusa COVID-19

Szanowni Państwo, W związku z podejmowaniem w całej Europie różnorodnych środków, celem ograniczenia i złagodzenia skutków pandemii COVID-19, Europejska Rada Ochrony Danych wydała oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych. Ochrona danych osobowych nie ogranicza środków stosowanych w ramach zwalczania pandemii koronawirusa, jednak walka z pandemią nie oznacza zwolnienia administratora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe z …

Ochrona danych osobowych w dobie wirusa COVID-19 Czytaj więcej »

covid-19

Informacje o komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego

Szanowni Państwo, Z uwagi na istniejące zagrożenie epidemiczne, Urząd Zamówień Publicznych wydał komunikat, w którym zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej także w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych. Zgodnie z zaleceniem Urzędu Zamówień Publicznych, wszelka korespondencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna odbywać się komunikacją elektroniczną. Należy …

Informacje o komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego Czytaj więcej »

Czas pracy kierowców a koronawirus

Dzień dobry Informuję o ograniczeniach stosowania regulacji dotyczących czasu pracy kierowców wprowadzonych w związku z koronawirusem: przez Ministra Infrastruktury i opublikowanych na stronach internetowych Ministerstwa w drodze komunikatu Zgodnie z Komunikatem odstępstwa od tych regulacji stosuje się od 18 marca 2020 r. do 16 kwietnia 2020 r. Zgodnie z tymi odstępstwami: 1. dzienny czas prowadzenia pojazdu …

Czas pracy kierowców a koronawirus Czytaj więcej »