Alert – zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

Przypominamy, iż w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2021 r. obowiązkowe jest stosowanie zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666, z późn. zm.).  Nowe rozporządzenie wprowadziło istotne zmiany w …

Alert – zasady prowadzenia dokumentacji medycznej Czytaj więcej »