Miesiąc: Styczeń 2021

Biuletyn I.2021

I. ZMIANY W REGULACJACHNOWELIZACJA USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYMW dniu 21 stycznia 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.Zmiany dotyczą m.in. zasad pierwszeństwa w ruchu drogowym. Nowelizacja zakłada, że pierwszeństwo przed pojazdami będzie miał zarówno pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych, jak i pieszy wchodzący na to przejście. …

Biuletyn I.2021 Czytaj więcej »

Umowa czasowa, a ochrona przedemerytalna ARTYKUŁ TRÓJMIASTO.PL

Ochrona przedemerytalna to prawo pracownika i obowiązek, ale i obciążenie dla pracodawcy. Niestety, nie zawsze można się jej domagać. Szczegóły reguluje Kodeks pracy. Pracowałem jako ochroniarz na umowę o pracę na czas określony do 31.12.2020. Mam 62 lata. Brakuje mi 2,5 roku do emerytury. Pracodawca uznał, iż nie przedłuży mi umowy, bo… nie. Czy Kodeks pracy chroni takie …

Umowa czasowa, a ochrona przedemerytalna ARTYKUŁ TRÓJMIASTO.PL Czytaj więcej »

biuletyn-2

Alert – Obowiązek statystyczny podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej – na podmioty gospodarki narodowej został nałożony obowiązek przekazywania nieodpłatnie danych dotyczących prowadzonej przez te podmioty działalności oraz jej wyników zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej. Obowiązek dotyczy m. in. podmiotów wykonujących działalność leczniczą. …

Alert – Obowiązek statystyczny podmiotów wykonujących działalność leczniczą Czytaj więcej »