Biuletyn – 12.2020

I. ZMIANY W REGULACJACH OCHRONA KONSUMENCKA DLA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  W dniu 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie część przepisów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495), które pozwalają w określonych sytuacjach i w pewnym zakresie na dysponowanie …

Biuletyn – 12.2020 Czytaj więcej »