UMOWA ZLECENIA A KORONAWIRUS

Co do zasady umowa zlecenia oznacza, że płacone jest zleceniobiorcy z wykonane usługi. Zleceniobiorca nie podlega też ochronie przewidzianej w kodeksie pracy. Z drugiej jednak strony, umowa zlecenia jest umową starannego działania a nie rezultatu, a judykatura dość często poucza, że „Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia staje się wymagalne z chwilą dokonania czynności, stanowiącej przedmiot umowy. …

UMOWA ZLECENIA A KORONAWIRUS Czytaj więcej »