Dzień: 23 marca 2020

Koronawirus a kierowanie pracowników na profilaktyczne badania lekarskie. Wytyczne Głównego Inspektora Pracy

Szanowni Państwo, W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Główny Inspektor Pracy wydał wytyczne w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wśród zaleceń znalazły się: Zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego.Nie …

Koronawirus a kierowanie pracowników na profilaktyczne badania lekarskie. Wytyczne Głównego Inspektora Pracy Czytaj więcej »

ochrona danych

KORONAWIRUS A KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na stronie Kancelarii ukazała się informacja o Oświadczeniu Przewodniczącej Europejskiej Rady Ochrony Danych w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19 przyjęte w dniu 19 marca 2020 r. W dokumencie tym wskazano między innymi, że nawet w tych wyjątkowych czasach administrator i podmiot przetwarzający muszą zapewnić ochronę danych osobowych osób, których dane dotyczą. W …

KORONAWIRUS A KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Czytaj więcej »

ochrona danych

Ochrona danych osobowych w dobie wirusa COVID-19

Szanowni Państwo, W związku z podejmowaniem w całej Europie różnorodnych środków, celem ograniczenia i złagodzenia skutków pandemii COVID-19, Europejska Rada Ochrony Danych wydała oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych. Ochrona danych osobowych nie ogranicza środków stosowanych w ramach zwalczania pandemii koronawirusa, jednak walka z pandemią nie oznacza zwolnienia administratora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe z …

Ochrona danych osobowych w dobie wirusa COVID-19 Czytaj więcej »

covid-19

Informacje o komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego

Szanowni Państwo, Z uwagi na istniejące zagrożenie epidemiczne, Urząd Zamówień Publicznych wydał komunikat, w którym zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej także w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych. Zgodnie z zaleceniem Urzędu Zamówień Publicznych, wszelka korespondencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna odbywać się komunikacją elektroniczną. Należy …

Informacje o komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego Czytaj więcej »