Dzień: 18 marca 2020

Czas pracy kierowców a koronawirus

Dzień dobry Informuję o ograniczeniach stosowania regulacji dotyczących czasu pracy kierowców wprowadzonych w związku z koronawirusem: przez Ministra Infrastruktury i opublikowanych na stronach internetowych Ministerstwa w drodze komunikatu Zgodnie z Komunikatem odstępstwa od tych regulacji stosuje się od 18 marca 2020 r. do 16 kwietnia 2020 r. Zgodnie z tymi odstępstwami: 1. dzienny czas prowadzenia pojazdu …

Czas pracy kierowców a koronawirus Czytaj więcej »

Nadzwyczajna zmiana stosunków – klauzula rebus sic stantibus

Ogłoszenie przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 spowodowało, że z dnia na dzień ogromna rzesza przedsiębiorców została zmuszona do zaprzestania dotychczas prowadzonej działalności. W związku z tym, że nie sposób obecnie stwierdzić jak długo będzie utrzymany stan zagrożenia, albo czy nie zostanie wprowadzony stan epidemii, przedsiębiorcy powinni ocenić w …

Nadzwyczajna zmiana stosunków – klauzula rebus sic stantibus Czytaj więcej »

covid-19

Siła wyższa

Czy koronawirus można uznać za „siłę wyższą”? Czytając różne umowy dość często można napotkać w nich klauzulę która jest opisana „Siła wyższa”. Strony umowy opisują w niej co stanie się z realizacją umowy w sytuacji gdy wystąpi opisana „siła wyższa”. Niekiedy w umowach wyraźnie określa się na czym ta siła wyższa jest, niekiedy pozostawia się …

Siła wyższa Czytaj więcej »

Niemożliwość świadczenia

Słowo „koronawirus” odmieniane jest we wszystkich przypadkach. Mądre głowy w telewizji analizują jaki wpływ na gospodarkę będzie miała epidemia, jak należy pomóc przedsiębiorcom i czy dojdzie do masowych zwolnień pracowników oraz upadłości firm. Jednak moim zdanie warto skorzystać z rady zawarte w przysłowiu „Umiesz liczyć, liczy na siebie” W innych opublikowanych na mojej stronie internetowej …

Niemożliwość świadczenia Czytaj więcej »