Miesiąc: Marzec 2020

covid-19

Koronawirus a prawo do informacji o osobie bliskiej i jej stanie zdrowia, kwarantannie

Osoby, których bliscy obecnie znajdują się w szpitalu często napotykają na ograniczenia informacyjne dotyczące ich bliskich, w tym czy osoby takie zostały poddane hospitalizacji. Warto więc znać przepisy jakie mają zastosowanie w tej sprawie, w tym szczególne rozwiązania dotyczące osób znajdujących się w szpitalu. Samemu trzeba również pamiętać o tym, że jeśli znajdziemy się w …

Koronawirus a prawo do informacji o osobie bliskiej i jej stanie zdrowia, kwarantannie Czytaj więcej »

Koronawirus a kierowanie pracowników na profilaktyczne badania lekarskie. Wytyczne Głównego Inspektora Pracy

Szanowni Państwo, W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Główny Inspektor Pracy wydał wytyczne w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wśród zaleceń znalazły się: Zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego.Nie …

Koronawirus a kierowanie pracowników na profilaktyczne badania lekarskie. Wytyczne Głównego Inspektora Pracy Czytaj więcej »

ochrona danych

KORONAWIRUS A KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na stronie Kancelarii ukazała się informacja o Oświadczeniu Przewodniczącej Europejskiej Rady Ochrony Danych w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19 przyjęte w dniu 19 marca 2020 r. W dokumencie tym wskazano między innymi, że nawet w tych wyjątkowych czasach administrator i podmiot przetwarzający muszą zapewnić ochronę danych osobowych osób, których dane dotyczą. W …

KORONAWIRUS A KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Czytaj więcej »

ochrona danych

Ochrona danych osobowych w dobie wirusa COVID-19

Szanowni Państwo, W związku z podejmowaniem w całej Europie różnorodnych środków, celem ograniczenia i złagodzenia skutków pandemii COVID-19, Europejska Rada Ochrony Danych wydała oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych. Ochrona danych osobowych nie ogranicza środków stosowanych w ramach zwalczania pandemii koronawirusa, jednak walka z pandemią nie oznacza zwolnienia administratora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe z …

Ochrona danych osobowych w dobie wirusa COVID-19 Czytaj więcej »

covid-19

Informacje o komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego

Szanowni Państwo, Z uwagi na istniejące zagrożenie epidemiczne, Urząd Zamówień Publicznych wydał komunikat, w którym zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej także w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych. Zgodnie z zaleceniem Urzędu Zamówień Publicznych, wszelka korespondencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna odbywać się komunikacją elektroniczną. Należy …

Informacje o komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego Czytaj więcej »

Czas pracy kierowców a koronawirus

Dzień dobry Informuję o ograniczeniach stosowania regulacji dotyczących czasu pracy kierowców wprowadzonych w związku z koronawirusem: przez Ministra Infrastruktury i opublikowanych na stronach internetowych Ministerstwa w drodze komunikatu Zgodnie z Komunikatem odstępstwa od tych regulacji stosuje się od 18 marca 2020 r. do 16 kwietnia 2020 r. Zgodnie z tymi odstępstwami: 1. dzienny czas prowadzenia pojazdu …

Czas pracy kierowców a koronawirus Czytaj więcej »

Nadzwyczajna zmiana stosunków – klauzula rebus sic stantibus

Ogłoszenie przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 spowodowało, że z dnia na dzień ogromna rzesza przedsiębiorców została zmuszona do zaprzestania dotychczas prowadzonej działalności. W związku z tym, że nie sposób obecnie stwierdzić jak długo będzie utrzymany stan zagrożenia, albo czy nie zostanie wprowadzony stan epidemii, przedsiębiorcy powinni ocenić w …

Nadzwyczajna zmiana stosunków – klauzula rebus sic stantibus Czytaj więcej »

covid-19

Siła wyższa

Czy koronawirus można uznać za „siłę wyższą”? Czytając różne umowy dość często można napotkać w nich klauzulę która jest opisana „Siła wyższa”. Strony umowy opisują w niej co stanie się z realizacją umowy w sytuacji gdy wystąpi opisana „siła wyższa”. Niekiedy w umowach wyraźnie określa się na czym ta siła wyższa jest, niekiedy pozostawia się …

Siła wyższa Czytaj więcej »

Niemożliwość świadczenia

Słowo „koronawirus” odmieniane jest we wszystkich przypadkach. Mądre głowy w telewizji analizują jaki wpływ na gospodarkę będzie miała epidemia, jak należy pomóc przedsiębiorcom i czy dojdzie do masowych zwolnień pracowników oraz upadłości firm. Jednak moim zdanie warto skorzystać z rady zawarte w przysłowiu „Umiesz liczyć, liczy na siebie” W innych opublikowanych na mojej stronie internetowej …

Niemożliwość świadczenia Czytaj więcej »

Leczenie koronawirusa w trybie off-label

LECZENIE KORONAWIRUSA – Czy jest możliwość leczenia produktami leczniczymi, które nie zostały zarejetrowane w tym, ale w celu leczenia innych chorób? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa farmaceutycznego aby produkt leczniczy mógł znaleźć się w obrocie, czyli w sprzedaży musi uzyskać na to pozwolenie. Pozwolenie takie stanowi zatwierdzenie jego charakterystyki czyli między innymi: wskazania do stosowania, …

Leczenie koronawirusa w trybie off-label Czytaj więcej »