Miesiąc: Lipiec 2017

Biuletyn nr 12/2017

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 12/2017 opracowanym przez naszych prawników 31.07.2017 I ZMIANY W REGULACJACH ZMIANA W ZAKRESIE PRZEDAWNIONYCH INFORMACJI UJAWNIANYCH PRZEZ REJESTRY DŁUŻNIKÓW Ustawa 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933) wprowadza istotne zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych …

Biuletyn nr 12/2017 Czytaj więcej »

Biuletyn nr 13/2017

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 13/2017 opracowanym przez naszych prawników 29.08.2017 I. ZMIANY W REGULACJACH ZWIĘKSZENIE KWOTY JEDNORAZOWYCH ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH W dniu 12 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych …

Biuletyn nr 13/2017 Czytaj więcej »

Biuletyn nr 10/2017

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem nr 11/2017 opracowanym przez naszych prawników 17.07.2017 I ZMIANY W PRZEPISACH ZMIANY W ZASADACH ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życia ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., …

Biuletyn nr 10/2017 Czytaj więcej »