Miesiąc: Styczeń 2015

Biuletyn – 01.2015

PRAWO MEDYCZNE Rozporządzenie dotyczące sposobu obliczania indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów W dniu 16 grudnia 2014 roku ogłoszono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów (Dz. U. poz. 1810). Rozporządzenie weszło w życie w dniu 01 stycznia 2015 roku. Od dnia 1 marca 2015 r. rozpocznie się comiesięczne ustalanie …

Biuletyn – 01.2015 Czytaj więcej »

Biuletyn – 01.2015

I. ZMIANY W PRZEPISACH Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Z dniem 01 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1203 z późn. zm.). Nowelizacja wprowadza instytucję wyeliminowania z obrotu prawnego podmiotów nieprowadzących w rzeczywistości działalności gospodarczej …

Biuletyn – 01.2015 Czytaj więcej »