Dzień: 3 grudnia 2014

Biuletyn – 12.2014

ZMIANY W PRZEPISACH Obniżenie wysokości odsetek ustawowych – projekt rozporządzenia Ministerstwo Sprawiedliwości opracowuje nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1434), wysokość odsetek ustawowych wynosi 13% w stosunku rocznym. …

Biuletyn – 12.2014 Czytaj więcej »

Biuletyn – 12.2014

PRAWO MEDYCZNE Świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – zmiana rozporządzenia W dniu 07 listopada 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2014.1440). Rozporządzenie rozszerza m.in. wykaz badań krwi, badań elektrokardiograficznych, badań endoskopowych, badań ultrasonograficznych, spirometrię. Zmieniona i rozszerzona została definicja lekarza przyjmującego deklarację …

Biuletyn – 12.2014 Czytaj więcej »