Biuletyn – 10.2014

PRAWO MEDYCZNE Wyłączenie sprzętu rehabilitacyjnego spod egzekucji Z dniem 18 września 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.1091), która poszerza katalog przedmiotów wyłączonych spod egzekucji komorniczej o „przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny”. Pod pojęcie tym rozumieć należy sprzęt rehabilitacyjny oraz inne przedmioty, …

Biuletyn – 10.2014 Czytaj więcej »