Miesiąc: Sierpień 2014

Biuletyn – 08.2014

ZMIANY W PRZEPISACH Nowe wzory formularzy w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych Z dniem 12 lipca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. (Dz.U.2014.924) w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. …

Biuletyn – 08.2014 Czytaj więcej »

Biuletyn – 08.2014

PRAWO MEDYCZNE Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Naczelna Rada Lekarska nie posiada legitymacji do zaskarżania przepisów o konkursach ofert na świadczenia opieki zdrowotnej organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia Powyższe stwierdzenie wynika z postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2014 roku, sygn. akt K 22/13. Postępowanie zostało wszczęte na skutek wniosku Naczelnej Rady Lekarskiej o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz z innymi przepisami prawa, …

Biuletyn – 08.2014 Czytaj więcej »