Biuletyn – 07.2014

ZMIANY W PRZEPISACH Uproszczenie sprawozdań finansowych dla jednostek mikro W dniu 10 czerwca 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął nowelizację ustawy o rachunkowości zakładającą uproszczenie sprawozdań finansowanych dla jednostek mikro. Nowelizacja ustawy o rachunkowości jest wyrazem konieczności implementacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE do krajowego porządku prawnego. Istotną zmianą jest umożliwienie mikroprzedsiębiorcom składanie znacznie skróconych …

Biuletyn – 07.2014 Czytaj więcej »