Miesiąc: Lipiec 2014

Biuletyn – 07.2014

ZMIANY W PRZEPISACH Uproszczenie sprawozdań finansowych dla jednostek mikro W dniu 10 czerwca 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął nowelizację ustawy o rachunkowości zakładającą uproszczenie sprawozdań finansowanych dla jednostek mikro. Nowelizacja ustawy o rachunkowości jest wyrazem konieczności implementacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE do krajowego porządku prawnego. Istotną zmianą jest umożliwienie mikroprzedsiębiorcom składanie znacznie skróconych …

Biuletyn – 07.2014 Czytaj więcej »

Biuletyn – 07.2014

PRAWO MEDYCZNE Zwrot kosztów leczenia za granicą W dniu 10 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział I Cywilny wydał jeden z pierwszych wyroków w przedmiocie zwrotu kosztów leczenia za granicą. Na rzecz powoda-ubezpieczonego zasądzono od Narodowego Funduszu Zdrowia kwotę stanowiącą równowartość poniesionych kosztów leczenia wraz z kosztami postępowania. W stanie faktycznym sprawy u pacjenta przeprowadzono zabieg usunięcia zaćmy w Czeskim Cieszynie. Żądanie zwrotu kosztów wskazanego …

Biuletyn – 07.2014 Czytaj więcej »