Miesiąc: Maj 2014

Biuletyn – 05.2014

I. ZMIANY W PRZEPISACH Nowelizacja dotycząca karalności przestępstw seksualnych wobec dzieci Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.538) została opublikowana w dniu 25 kwietnia 2014 r. Ustawa ta implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i …

Biuletyn – 05.2014 Czytaj więcej »

Biuletyn – 05.2014

PRAWO MEDYCZNE Izba aptekarska na prawach strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia zgodności z prawem działań podmiotów prowadzących apteki W dniu 27 marca 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę Okręgowej Izby Aptekarskiej na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego, utrzymujące w mocy postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zbadania zgodności …

Biuletyn – 05.2014 Czytaj więcej »