Biuletyn – 04.2014

Aktualności Prawo medyczne Nowe progi w konkursach na udzielanie świadczeń zdrowotnych Z dniem 16 kwietnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.423). Ustawa ta nowelizuje również ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w zakresie procedur konkursowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Od dnia 16 kwietnia 2014 roku przeprowadzenie konkursu ofert będzie obowiązkowe w sytuacji, …

Biuletyn – 04.2014 Czytaj więcej »