Miesiąc: Marzec 2014

Biuletyn – 03.2014

ZMIANY W PRZEPISACH Nowelizacja ustawy o lasach W dniu 6 marca 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o lasach uchwalona przez Sejm dnia 24 stycznia 2014 roku. Podstawowym celem ustawy jest zmiana gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe. Do ustawy o lasach wprowadzono przepis stanowiący wprost, iż Lasy Państwowe prowadzą rachunkowość w …

Biuletyn – 03.2014 Czytaj więcej »

Biuletyn – 04.2014

I.    ZMIANY W PRZEPISACH Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat W dniu 20 marca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie …

Biuletyn – 04.2014 Czytaj więcej »