Biuletyn – 10.2012

Zmiany w przepisach I. KOMUNIKATY W sierpniu 2012 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 12,4 proc. Najwyższe bezrobocie odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. Prognozuje się, że na koniec roku bezrobocie znajdzie się na poziomie przekraczającym 13%. II.PRAWO ENERGETYCZNENowe rozporządzenie Ministra …

Biuletyn – 10.2012 Czytaj więcej »